ਲੂੰਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਕੋਪਸ * - "ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ" 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਲੂੰਬੜੀ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਕੂਪਸ*

"ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡੇ" 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

ਬੈਟੀ ਏ. ਰੀਅਰਡਨ ਦੁਆਰਾ 

ਡੈਮੀਲੋਲਾ ਬੈਂਜੋ ਦੀ 15 ਜੂਨ, 2022 ਦੀ ਪਾਸਬਲੂ ਰਿਪੋਰਟ (ਹੇਠਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ) ਦੇ ਤੱਥ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ UNSCR 1325 ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸ਼ੈਲਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡਾ (WPS), ਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (NAPs), ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। "ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?" ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

CSOs ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।

1325 ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ. ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ" ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਦਮਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਜੋ ਪਾਸਬਲੂ ਟੁਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। (ਦੇਖੋ ਕੋਰਨੇਲੀਆ ਵੇਸ, "ਵਾਅਦਾ ਅਸਫਲ ਕਰਨਾ: ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ" ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ.)

ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਪਿਤਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਥਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਸਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਨੁਭਵ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਅਮੂਰਤ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ।

ਔਰਤਾਂ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਥਾਈ ਸਨ। ਅਬੀਗੈਲ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਸਮੇਕਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ"ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, "ਔਰਤਾਂ, ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ" ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਨ ਮੈਰੀ ਗੋਏਟਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ. ਹੈਲਨ ਕੈਲਡੀਕੋਟ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਰਾ ਵੇਸ (50 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋth 12 ਜੂਨ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢth ਮਾਰਚ) ਸਟਸੁਕੋ ਥੂਰਲੋ, ਬੀਟਰਿਸ ਫਿਨ ਅਤੇ ਰੇ ਐਚਸਨ (ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ) ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ 1325 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਹੀ ਤੇ ਸੰਧੀ.

ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ, "ਗਲੋਕਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ" ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੂਮੈਨ ਪੀਸ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ 1325 ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (GNWP ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ). ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਸ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਨਾਨੀ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਓਕੀਨਾਵਾ ਵੂਮੈਨ ਐਕਟ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ DMZ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਫੈਡਰਿਕੋ ਮੇਅਰ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ WPS ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤਮ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੀਐਸਓ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ ਕਲਪਿਤ ਟੀਚਾ ਸੀ। 1325 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।

ਡਬਲਯੂ.ਪੀ.ਐਸ. ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ-ਕਾਰਕੁਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਹਿਤ, ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸਰਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਆਸ਼ਾ ਹੰਸ ਅਤੇ ਸਵਰਨ ਰਾਜਗੋਪੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲਣ: UNSCR 1325 ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸੇਜ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 2016)। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੰਸ-ਰਾਜਗੋਪੋਲਨ ਵਾਲੀਅਮ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਲਾਨ ਆਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਏ) ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ NAPs ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ WPS 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸਹਿਯੋਗ UNSCR 1325 ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ।

ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਰੂਥ ਗਿੰਸਬਰਗ ਨੇ ਯੂਐਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ (ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ) "ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਤੋਂ [ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ] ਪੈਰ ਕੱਢੋ।" ਜੇ ਰਾਜ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੰਡ ਵਾਲੇ NAPs ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਉਹ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਮੇ ਵਜੋਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਤਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਿਹਚਾ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।*

ਬਾਰ, 6/22/22

* ਪੂਰੀ ਖੁਲਾਸਾ: ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਿਕਨ ਕੋਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੂੰਬੜੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਡਾ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ

(ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ: ਪਾਸ ਬਲੂ, 15 ਜੂਨ, 2022)

ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਜੰਡਾ, 2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਏਜੰਡਾ ਉਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੀਮਾ ਬਾਹੌਸ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਖੌਤੀ WPS ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ। ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ "ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ" ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਸਫਲਤਾ ਲਈ.

ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਓਲਟਾ ਜ਼ਾਕਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ, ਬਾਹੌਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅਰਬ ਰਾਜ ਦੀ ਲੀਗਅਫ਼ਰੀਕੀ ਸੰਘਯੂਰੋਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ।

"ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, 'ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?'" ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਜੂਨ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ, ਅਲਬਾਨੀਆ ਫੋਕਸ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸਲੀ ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਦਮੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਸੋਵੋ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 97 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।

ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2000 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।

ਅੱਠ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਰੈਜ਼ੋਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਤ ਹੋਰ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਾਨੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ WPS ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਤੱਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।" "20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ, ਬਾਲਕਨ, ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਦਮੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"

ਅਲਬਾਨੀਆ, ਇੱਕ ਨਾਟੋ ਮੈਂਬਰ, ਨੇ ਵੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਨਿਆਂ ਵਿਧੀਆਂ — ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ — ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।

ਸਦੱਸ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ। ਸਾਲਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚੋਲਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਅਰਥਤਾ 'ਤੇ ਬਾਹੌਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੀਤੀ।

"ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਅਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਪਿੱਤਰਸੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"

ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ 124 ਮਾਮਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਸੂਡਾਨ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।

"ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ," ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।”

ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਘਰਸ਼-ਸਬੰਧਤ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ, ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2021 ਅਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ-ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹੇਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਮਾਲੀ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੋ ਫੌਜੀ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਿਨੀ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤਾ।)

ਬਿਨੇਤਾ ਡੀਓਪਔਰਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੇ ਬਹਿਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਕਾਰਨ ਦੁੱਗਣਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਸਹੇਲ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨ ਭਰ ਚੱਲੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗ੍ਰੀ ਹਾਗਸਬੈਕਨ, ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸਮੂਹ WPS ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ "ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ" ਅਤੇ "ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ" ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਵੈਸੀਲੀ ਨੇਬੇਨਜੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ-ਇੰਨਾ ਉਸਾਰੂ ਨੋਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ “ਬਹੁਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ: “ਸਾਡੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਝੂਠ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਤੱਥ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ”

ਹਾਲਾਂਕਿ "ਅਸਪਸ਼ਟ" ਬਹਿਸ ਨੇਬੇਨਜ਼ੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਬਾਹੌਸ ਨੇ ਬਲਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

“ਖੇਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, 'ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹਨ?'” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

* ਡੈਮੀਲੋਲਾ ਬੈਂਜੋ PassBlue ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਇਬਾਦਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਤੋਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਰਲੋਟ, NC ਵਿੱਚ NPR ਦੇ WAFE ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ; ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ।

 

ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ #SpreadPeaceEd ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ!
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *

ਚੋਟੀ ੋਲ