Ungdomseffekt for fred: overvåking, evaluering og læring i seks europeiske ungdomsorganisasjoner

Ungdomseffekt for fred: overvåking, evaluering og læring i seks europeiske ungdomsorganisasjoner

Forfatter: UNOY fredsbygger
Utgivelsesdato: desember 2015

Ungdom-påvirkning-for-fred-212x300Vi er veldig glade for å kunne presentere vår siste forskningsrapport: Youth Impact for Peace: Monitoring, Evaluation and Learning in Six European Youth Organisations!

[icon type = ”glyphicon glyphicon-download-alt” color = ”# dd3333 ″] Last ned rapporten her.

Forskningen var et samarbeid fra Det internasjonale sekretariatet for UNOY Peacebuilders og fem av dets europeiske medlemsorganisasjoner, nemlig Service Civil International Service Civil International (SCI), Peace Action, Training and Research Institute of Romania (PATRIR), Fundació Catalunya Voluntària ( FCV), The European Intercultural Forum e. V. (EIF) og International Center for Promotion of Education and Development (CEIPES), støttet av uavhengig forsker og tidligere UNOY -ansatte, Celina Del Felice.

Forskningen fokuserte på å forstå nåværende prosesser og praksis for overvåking, evaluering og læring (MEL) gjennom en fagfellevurderende organisatorisk vurdering av de seks deltakende organisasjonene.

Ungdomsorganisasjoner over hele verden står overfor utfordringer i det daglige arbeidet. En av disse utfordringene er deres organisatoriske kapasitet når det gjelder overvåking, evaluering og læring (MEL). Med tanke på det økende behovet og interessen for å forbedre slike organisatoriske kapasiteter, besluttet UNOY å engasjere seg i et langsiktig organisasjonsutviklingsprosjekt, nemlig Youth Impact, med det endelige målet å forbedre ungdomsfredorganisasjoners MEL -praksis. Denne forskningsrapporten er resultatet av prosjektets første fase.

Denne rapporten presenterer våre funn og tar for seg følgende spørsmål:

  • Hvordan overvåker og evaluerer ungdomsfredsorganisasjoner arbeidet sitt og lærer av det?
  • Hvilke forbedringsforslag kommer frem ved å analysere MEL -praksis?

Generelt gir denne rapporten et sterkt grunnlag for bedre forståelse av dagens MEL -praksis i ungdomsfredsorganisasjoner i Europa og hva som må gjøres for å forbedre dem.

Denne rapporten er spesielt interessant for ungdomsfredsorganisasjoner, men vi engasjerer sterkt alle som er interessert i temaet for å dra nytte av denne svært nyttige ressursen!

På toppen av vår forskning utvikler vi også et detaljert vurderingsverktøy som gir et innblikk i hva som er god MEL -praksis, og vi tar også sikte på å utvikle et sett med praktiske retningslinjer for å hjelpe ungdomsfredorganisasjoner med å forbedre MEL -praksis. Vi vil publisere både verktøyet og retningslinjene innen utgangen av juli 2016! Følg med!

Forskerteamet ønsker kommentarer og spørsmål knyttet til denne rapporten velkommen og ønsker folk som ønsker å være aktivt involvert i testing av MEL -verktøyet velkommen i løpet av de kommende månedene. Ta kontakt med [e-postbeskyttet] 

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...