Lærere for ikke-vold

Navn på program / kurs / opplæring: Lærere for ikke-vold

Organisasjon / institusjon: Metta Center for Nonviolence

Type program:

Gjentagende verksted / opplæring

Educators for Nonviolence er et prosjekt av Metta Center for Nonviolence. Vi ser for oss en verden forvandlet av en bevissthet om det sanne potensialet til ethvert menneske, der alt livet er hellig, og hvor alle våre sosiale systemer fungerer i harmoni med jorden. Vi ser en verden der konflikt sjelden oppstår, og når den gjør det, kan den alltid håndteres av ikke-vold.

Metta Center for Nonviolence gir pedagogiske ressurser om sikker og effektiv bruk av ikke-vold, med erkjennelsen av at det ikke handler om å sette den rette personen til makten, men å vekke den rette typen makt i mennesker. Vi fremmer et høyere bilde av menneskeheten mens vi gir folk muligheten til å utforske spørsmålet: Hvordan fungerer ikke-vold, og hvordan kan jeg aktivt bidra til et lykkeligere og mer fredelig samfunn?

Lærere for ikke-vold gir verktøy, ressurser og online-kurs.

Rull til toppen