Institutt for fredsstudier Mindre i fredsstudier

Navn på program / kurs / opplæring: Institutt for fredsstudier Mindre i fredsstudier

Organisasjon / institusjon: Hofstra University

Navn på institutt / høyskole: Senter for samfunnsengasjement

Grad Nivå:

Undergraduate

Hofstra Universitets senter for samfunnsengasjement, som huser Institutt for fredsstudier, inkluderer nå en 18 studiepoeng fredsstudier. Kursene for denne mindreårige inkluderer grunnleggende kurs Introduksjon til freds- og konfliktstudier og krig, fred og media (adressering av ikke-formell fredsutdanning), i tillegg til et bredt utvalg av kurs i ulike avdelinger.

Fredstudier er nå mindreårig ved Hofstra University, som er 18 studiepoeng eller 6 klasser.

Rull til toppen