UNESCO søker visjonær direktør for Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development

Kontraktsvarighet: 2 år, fornybar (maksimal løpetid på seks (6) år)
Rekruttering åpen for: Interne og eksterne kandidater
Søknadsfrist (midnatt Paris tid): 31. JAN-2023

Besøk UNESCO for mer informasjon og for å søke

OVERSIKT OVER FUNKSJONENE I POSTEN

UNESCO, som det ledende byrået for bærekraftig utvikling, mål 4 om inkluderende kvalitetsutdanning, søker for tiden en proaktiv visjonær direktør for Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP). Den rette kandidaten vil være en leder, i stand til å skape tillit gjennom en inkluderende tilnærming, og inspirere andre.

Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) er et UNESCO-spesialisert utdanningsinstitutt. Instituttet har som mål å fremme utviklingen av regionale, subregionale og nasjonale institusjonelle kapasiteter innen utdanning for fred og bærekraftig utvikling, og å møte de relaterte forsknings- og kapasitetsbyggingsbehovene til utviklingsland og land i overgang, med spesielt fokus på Asia og Stillehavet. region.

Veiledet av instituttets styre, og under direkte tilsyn av assisterende generaldirektør for utdanning, er direktøren for MGIEP ansvarlig for ledelsen av instituttet samt for planlegging, implementering og rapportering om programmet og budsjettet. Han/hun vil utarbeide instituttets årlige utkast til program og budsjett for oversendelse til styret og, etter godkjenning, utarbeide en detaljert plan for aktiviteter, styre gjennomføringen av dem og rapportere om fremgang og resultater, samt effektivt motivere og inspirere Instituttets ansatte.

Lang beskrivelse

Nærmere bestemt skal den sittende myndigheten:

  • Gi intellektuell, strategisk og operativ ledelse for instituttet i jakten på hovedmålene.
  • Utvikle strategier og aktiviteter for å styrke samarbeid på områdene utdanning for fred, Education for Sustainable Development (ESD) og Global Citizenship Education (GCED), og legge til rette for instituttets bidrag til diskursen om fremtidens utdanning.
  • Administrere og utforme operasjonelle mekanismer og/eller handlingsplaner som kreves for å støtte og sikre effektivitet og effektivitet av instituttets operasjoner, samt implementering, overvåking og evaluering av instituttets programmer.
  • Opprettholde tett samarbeid med UNESCO-kontoret i New Delhi, nasjonale myndigheter, FN-byråer, utviklingsbanker, bilaterale organisasjoner, ikke-statlige organisasjoner, akademiske institusjoner og andre partnere, for effektiv implementering av MGIEPs programmer.
  • Sikre tett samarbeid med UNESCOs utdanningssektor og andre sektorer, feltkontorer, UNESCO-spesialiserte institutter og berørte tjenesteenheter.
  • Mobilisere, administrere og koordinere ressurser til instituttets programmer.
  • Opprettholde og lede en motivert og effektiv stab.
Besøk UNESCO for mer informasjon og for å søke
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen