FNs sikkerhetsråd vedtar resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet

(Original artikkel: United Network of Young Peacebuilders, 9. desember 2015)

9. desember 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Det historiske dokumentet er det første i sitt slag som anerkjenner den positive rollen unge mennesker spiller i å bygge bærekraftig fred, og som legger opp behovet for at regjeringer og andre interessenter støtter unge mennesker i denne rollen. Det representerer et landemerke for deltagelse av unge mennesker som er involvert i å transformere konflikt, fredsbygging og motarbeidelse av vold.

Med en større global ungdomspopulasjon enn noen gang før, er det en demografisk og demokratisk nødvendighet å meningsfullt involvere ungdom i spørsmål om fred og sikkerhet, spesielt med tanke på hvordan konflikter påvirker unges liv og fremtid.

I UNOY Peacebuilders har vi jobbet intenst siden 2012 for å legge en vei som fører til denne resolusjonen. Vi har fremmet dialog mellom unge fredsbyggere og politiske beslutningstakere på internasjonalt nivå, og ført unge fredsbyggere til å diskutere med representanter ved FN i New York. Samtidig har vi jobbet med sentrale sivilsamfunn og institusjonelle partnere, blant annet gjennom arbeidsgruppen for byråer for ungdoms deltakelse i fredsbygging, for anerkjennelse av unge mennesker som aktører for positiv endring.  

Flytter samtalen

Den dominerende politiske diskursen rundt ungdom har tradisjonelt sett på unge mennesker som trusler mot global fred og sikkerhet, eller noen ganger som sårbare grupper som skal beskyttes. Kort sagt, enten som ofre eller voldsutøvere. Dette er en skadelig reduksjon av rollen ungdom spiller i konflikt- og postkonfliktinnstillinger, og det er derfor vi har bedt om et tredje synspunkt - et synspunkt som ser ungdom som fredsbyggere som fortjente å få sin innsats anerkjent og støttet. Det er dette tredje synspunktet som nå blir anerkjent av FNs sikkerhetsråd.

Den nylig vedtatte FNs sikkerhetsrådsresolusjon skisserer partenes plikter i væpnede konflikter overforbeskytte unge under konflikt og i postkonfliktsammenhenger. Det er viktig at resolusjonen går lenger og ber også regjeringer om å gjøre det fremme ungdomsdeltakelse i prosesser med fredsbygging og fredsbevaring på alle nivåer, inkludert fredsprosesser og tvisteløsningsmekanismer.  

Resolusjonen ber medlemsstatene om å legge til rette for et muliggjørende miljø for ungdommer å forhindre vold, og å lage politikker som støtter ungdoms sosioøkonomiske utvikling og utdanning for fred som gir ungdom muligheten til å engasjere seg i politiske prosesser. Det oppfordrer medlemslandene til støtte ungdomsfred innsats i konflikt- og postkonfliktinnstillinger, blant annet gjennom arbeidet til FN-organer som er involvert i fredsbygging og utvikling. Resolusjonen oppfordrer også alle de involverte i nedrustning, demobilisering og reintegrering for å sikre at programmene er utformet for å ta hensyn til ungdommens spesielle behov i disse prosessene.

Til slutt ber resolusjonen om FNs generalsekretær å gjennomføre en studie om konfliktens innvirkning på unge mennesker, samt deres bidrag til fred, og å rapportere til Sikkerhetsrådet om gjennomføringen av resolusjonen om ett år.

Ikke slutten av veien

FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 er et stort skritt fremover i riktig retning, og anerkjenner og støtter unges bidrag til å bygge fred. FNs sikkerhetsrådsresolusjon er imidlertid ikke enden på veien. Unge fredsbyggere over hele verden, ungdomsledede og ungdomsfokuserte organisasjoner må nå fokusere sin innsats på å sikre at resolusjonen blir oversatt til reell politikk på regionalt, nasjonalt og lokalt nivå.

UNOY fredsbyggere gleder seg over adopsjonen av erklæringen som et verktøy for ungdoms myndighet og ber hver ung fredsbygger om å bli med oss ​​i de neste trinnene.

Ta del i samtalen gjennom # Youth4Peace på Twitter eller følger oss på Facebook.

(Gå til original artikkel)

nær
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen