De forente nasjoner og høyere utdanning: fredsbygging, sosial rettferdighet og globalt samarbeid i det 21. århundre

Forfatter: Kevin Kester
Utgiver:
 Information Age Publishing (16. mars 2020)
Tilgjengelig via: Barnes & Noble og Amazon

I denne boka beskriver Kevin Kester hvordan FNs promotering av høyere utdanning for fred og internasjonal forståelse noen ganger utilsiktet bidrar til reproduksjon av konflikt og vold på tvers av ulike kulturer. Han viser dette gjennom en grundig undersøkelse av fredsplaner, pedagogikk og politikk i en av FNs høyere utdanningsinstitusjoner, hvor han indikerer hvordan dominerende filosofiske og pedagogiske modeller som indikerer akseptabel fredsutdanning til slutt undergraver selve målene for pedagogisk fredsbygging.

Kester hevder at teoretisk og pedagogisk opplæring må utvikle seg utover de dominerende psykososiale, rasjonelle og statssentriske antagelsene som gjennomsyrer feltet i dag hvis høyere utdanning bedre skal bidra til personlig og samfunnsmessig fredsbygging. Med utgangspunkt i feltene pedagogisk filosofi og sosiologi argumenterer han for nye konsepter for poststrukturell vold og andre ordens refleksivitet som kan hjelpe forskere i å redusere konflikt og bygge fred på varige måter. Han kompletterer sine feltarbeidsfunn med personlige refleksjoner gjennom hele boka for å forestille seg de transformative mulighetene for fredsbyggende utdanning for de 21st århundre.

 

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...