#webinar

Transformere en ny humanistisk visjon om global utdanning til virkelighet (webinarvideo nå tilgjengelig)

20. mai 2024 ble et virtuelt nettseminar om «Transforming a new humanistic vision of global education into reality» arrangert av Global Campaign for Peace Education og NISSEM. Nettseminaret tok for seg potensialet for å implementere den banebrytende 2023-anbefalingen om utdanning for fred, menneskerettigheter og bærekraftig utvikling som ble vedtatt av alle UNESCOs medlemsland i november 2023.

Transformere en ny humanistisk visjon om global utdanning til virkelighet (webinarvideo nå tilgjengelig) Les mer »

Mayors for Peace er vertskap for fredsutdanning webinar: Opptak er nå tilgjengelig online

Med sikte på å stimulere ungdomsledede fredsaktiviteter i medlemsbyene, arrangerte Mayors for Peace et nettseminar for fredsutdanning for å gi unge ledere som er involvert i fredsaktiviteter en mulighet til å dele informasjon om deres aktiviteter og delta i dialog.

Mayors for Peace er vertskap for fredsutdanning webinar: Opptak er nå tilgjengelig online Les mer »

Rull til toppen