# voldelig ekstremisme

Utdanning: Utfordringer i konfliktsammenhenger

Terrorangrep mot utdanningsmål har økt de siste årene. Humanitarian Aid Relief Trust analyserer nåværende trender og utforsker løsninger for å takle voldelig ekstremisme.

UNESCO søker utdannelsespraktikant

Seksjonen for Global Citizenship and Peace Education ved UNESCO søker en praktikant for å støtte utvikling og levering av online kapasitetsbyggingsworkshops om temaer som forebygging av voldelig ekstremisme, fremme av rettsstaten, demokratisk deltakelse og kulturelt mangfold.

Ungdomsledere krever handling: Analyse av FNs tredje sikkerhetsråds resolusjon om ungdom, fred og sikkerhet

Den nye FN-resolusjonen oppfordrer medlemsstatene til å anerkjenne og fremme synergier mellom agendaene for kvinner, fred og sikkerhet (WPS) og ungdom, fred og sikkerhet. Det inkluderer spesifikk oppfordring til medlemsstatene om å utvikle og implementere veikart for ungdom, fred og sikkerhet - med dedikerte og tilstrekkelige ressurser.

Søk etter Common Ground søker Peace Education Project Officer - Yemen

Prosjektoffiseren vil bli ansatt under prosjektet med tittelen ”Fredsutdanning i jemenitiske skoler” implementert i to guvernement (Lahj og Aden) og finansiert av det franske utenriksdepartementet. Programmets overordnede mål er å øke motstandsdyktigheten til jemenitiske ungdommer mot voldelig ekstremisme. Søknadsfrist: 26. juni.

Rull til toppen