#Forente stater

The Deep American Roots of Atlanta Shootings

Denne OpEd fra The New York Times demonstrerer hvordan konvergensen av undertrykkelser som de som bærer de største belastningene med systemisk og strukturell vold er også den mest sårbare for flere former for fysisk vold, inkludert drap. Det kaller fredsopplærere til bevissthet om konvergensen som grunnlag for en undersøkelse om utfordringen med å tenke læringserfaringer for å belyse de fordomsfulle holdningene og diskriminerende verdiene som letter atferdsvold og opprettholder strukturene.

Fredsutdanning, ikke patriotisk utdannelse

Trumps oppfordring til ”patriotisk utdannelse” er farlig. I stedet trenger skolene våre fredsopplæring for å bekjempe dette øyeblikket med å regne med rasemessige og andre former for ulikhet på en virkelig inkluderende måte.

Et mektig sak mot krig: Hvilket Amerika savnet i US History Class og hva vi (alle) kan gjøre nå

Kathy Beckwiths bok forteller en historie om Amerikas kriger som inkluderer "What America Missed in US History Class." Hun beskriver hvorfor krig selger, feilene med vanlige begrunnelser for krig, sanne krigskostnader og fornuftige alternativer. “A Mighty Case Against War” foreslår at dette kulturstøttede, dypt forankrede systemet med regjeringsvold rett og slett er for kostbart, destruktivt, kontraproduktivt og umenneskelig til å la stå utfordret. 

Rull til toppen