#lærerforeninger

Etiopia: Utdanningsforbundets bønn for fred

Under Tigray-krigen i Nord-Etiopia fordømte Ethiopian Teachers Association (ETA) skadene og forstyrrelsene som ble påført elever, lærere og utdanningssystemet. De oppfordret relevante offentlige myndigheter til å sette en umiddelbar stopper for den væpnede konflikten, og fremhevet fredsopplæringens rolle for å få til fredelige samfunn.

Fredsutdanning: ETUCE organiserer vellykket konferanse i Baku, Aserbajdsjan

2. og 3. juni 2016 organiserte European Trade Union Committee for Education (ETUCE) en konferanse med tittelen “Styrking av lærerfagforeningers kapasitet til å bidra til å fremme utdanning som et verktøy for å skape et vennlig, tolerant og fredelig utdanningsmiljø”. I denne sammenhengen tok konferansen vekt på viktige temaer som konfliktløsning og fremme av felles verdier som fred, toleranse, ikke-vold og respekt i utdanningssektoren.

Rull til toppen