#lærer trening

UNESCO samler lærertrenere for å forkjempe fredsutdanning og forhindre voldelig ekstremisme i lærerutdanningen

Utdannings- og idrettsdepartementet i Uganda gjennomfører prosjektet Peace Education and Prevention of Violent Extremism med støtte fra UNESCOs internasjonale institutt for kapasitetsbygging i Afrika. En en-dags workshop ble organisert for interessentengasjement i Kampala 29. juli for å dele erfaringer om fredsutdanning og forebygging av voldelig ekstremisme i utvalgte lærerutdanningsinstitusjoner i Uganda.

Peace Education Handbook for Great Lakes Region

The Peace Education Handbook er et produkt fra International Conference of the Great Lakes Region (ICGLR) sitt regionale fredsutdanningsprosjekt og er rettet til lærere, tilretteleggere, trenere og lærere som ønsker å integrere fredsundervisning i arbeidet og læreplanene.

Rull til toppen