Handlingsvarsler

Manifest for en ny normalitet

I denne Corona Connection introduserer vi The Manifesto for a New Normalality, en kampanje av Latin American Council for Peace Research (CLAIP), hvis formål er å generere en strøm av kritisk mening om normalitet før pandemien. Denne kampanjen tar også sikte på å stimulere borgernes forpliktelse til den deltakende konstruksjonen av en ny rettferdig og nødvendig normalitet gjennom bevissthet og kollektiv refleksjon.
[Fortsett å lese…]