Ny læreplan for grunnskolen i Spania som inkluderer fredsundervisning

Likestilling, utdanning for fred, utdanning for ansvarlig forbruk og bærekraftig utvikling og utdanning for helse, inkludert affektiv-seksuell helse, er noen av de pedagogiske prinsippene i den nye læreplanen for grunnskole som Spanias regjering forbereder for 2022/21 studieår.