#Sør-Sudan

Sør-Sudan lanserer "Safe School Declaration Guidelines" med støtte fra Redd Barna for å beskytte skoler mot militær bruk

Safe Schools Declaration er en mellomstatlig politisk forpliktelse som gir land muligheten til å uttrykke støtte for å beskytte studenter, lærere, skoler og universiteter fra angrep i tider med væpnet konflikt; viktigheten av å fortsette utdanningen under væpnet konflikt; og gjennomføring av konkrete tiltak for å avskrekke militær bruk av skoler.

Sør-Sudan lanserer "Safe School Declaration Guidelines" med støtte fra Redd Barna for å beskytte skoler mot militær bruk Les mer »

Flyktninghjelpen søker utdanning for prosjektleder for fredsgjenoppretting og motstandskraft (Sør-Sudan)

Flyktninghjelpen vil implementere et treårig USAID-finansiert Education for Peace and Resilience Project rettet mot konfliktrammede ungdommer og unge. Prosjektlederen skal gi strategisk retning og overordnet styring av prosjektet. Søknadsfrist: 13. september.

Flyktninghjelpen søker utdanning for prosjektleder for fredsgjenoppretting og motstandskraft (Sør-Sudan) Les mer »

'Back to Learning' utdanningskampanje til fordel for en halv million barn i Sør-Sudan

Back to Learning 2018-initiativet vil målrette mot de mest underrepresenterte samfunnene i hele Sør-Sudan. Årets tema, "Inkluderende og rettferdig tilgang til kvalitetsutdanning for fred og bærekraftig utvikling", tar sikte på å fremheve utdanningens avgjørende rolle i å fremme fred.

'Back to Learning' utdanningskampanje til fordel for en halv million barn i Sør-Sudan Les mer »

Going the Distance for Peace: Sør-sudanesiske lærere og beslutningstakere fokuserer på ungdom ved å trene lærere i videregående skole

Som en måte å utvikle fredsbyggere og fredelige samfunn i Sør-Sudan, arrangerte departementet for generell utdanning og instruksjon sammen med UNESCOs Juba-kontor en opplæring av trenere i transformativ pedagogikk for fredsbygging.

Going the Distance for Peace: Sør-sudanesiske lærere og beslutningstakere fokuserer på ungdom ved å trene lærere i videregående skole Les mer »

Eksperter krever en ny tilnærming til Sør-Sudans fredsprosess

Eksperter har bedt det internasjonale samfunnet om å endre sin meklingsstrategi i krigsherjede Sør-Sudan og tilpasse en ny tilnærming. Noen etterlyste forbedring av fredsopplæring, konstitusjonell demokratisk ledelse og kunnskapsmobilisering for å transformere borgerens forhold og holdninger for å unngå og motvirke bruk av vold for å løse klager.

Eksperter krever en ny tilnærming til Sør-Sudans fredsprosess Les mer »

Rull til toppen