#SDG 4

En unik mulighet til å gjenopplive en global konsensus om utdanning for fred og menneskerettigheter (UNESCO)

UNESCOs generalkonferanse godkjente offisielt et forslag om å revidere 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning knyttet til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Den reviderte anbefalingen vil reflektere utviklede forståelser av utdanning, så vel som nye trusler mot fred, mot å gi internasjonale standarder for å fremme fred gjennom utdanning. Global Campaign for Peace Education bidrar til utviklingen av et teknisk notat som vil støtte revisjonsprosessen.

En unik mulighet til å gjenopplive en global konsensus om utdanning for fred og menneskerettigheter (UNESCO) Les mer »

Utdanning, en byggestein for bærekraftig fred

Bærekraftig utviklingsmål #4 søker å gi inkluderende, rettferdig og kvalitetsutdanning og livslang læringsmuligheter for alle –
men etter 2 år med å forfølge dette målet gjenstår fortsatt spørsmålet om "hvordan". FN innkalte til et høynivåmøte for å bidra til å svare på dette spørsmålet. "Tilgang til kvalitetsutdanning er ikke bare et mål i seg selv, men en grunnleggende byggestein for å skape en bedre verden med bærekraftig fred, velstand og utvikling," sa nåværende generalforsamlingspresident Peter Thomson under åpningsdelen.

Utdanning, en byggestein for bærekraftig fred Les mer »

Rull til toppen