#utdanningspolitikk

utdanningspolitikk og fortalervirksomhet

Unraveling America's Shame: Embracing Peace Education Midt School Wars

Nyere lovgivning har ført til konflikter i utdanningsinstitusjoner, undertrykt diskusjoner om mangfold og fremmet kulturell og strukturell vold. Å adressere disse problemene gjennom fredsundervisning kan forvandle skoler til rom for opplysning, forståelse og fred, med vekt på respekt og samarbeid på tvers av kulturer.

Revisjon av 1974-anbefalingen: UNESCOs medlemsland oppnår konsensus

12. juli ble UNESCOs medlemsland enige om den reviderte teksten til 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning knyttet til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Dette internasjonale dokumentet gir et klart veikart for hvordan utdanning bør utvikle seg i det tjueførste århundre for å bidra i møte med samtidens trusler og utfordringer.  

Hva kan utdanning konkret (og realistisk) gjøre for å dempe samtidige trusler og fremme varig fred?

Denne hvitboken presentert av Global Campaign for Peace Education gir en oversikt over rollen og potensialet til fredsutdanning for å møte moderne og fremvoksende globale trusler og utfordringer mot fred. Ved å gjøre det gir den en oversikt over samtidens trusler; skisserer grunnlaget for en effektiv transformativ tilnærming til utdanning; vurderer bevisene for effektiviteten til disse tilnærmingene; og utforsker hvordan denne innsikten og bevisene kan forme fremtiden til feltet fredsutdanning.

Mobilisere det globale samfunnet for å fremme fred gjennom utdanning

Å sikre at utdanning virkelig forbereder elevene til å bli aktive og engasjerte i å fremme fredelige og rettferdige samfunn krever blant annet godt forberedte og motiverte lærere og lærere, inkluderende skolepolitikk, ungdomsdeltakelse og innovative pedagogikk. For å hjelpe land med å transformere utdanningssystemene sine med dette målet i tankene, reviderer UNESCO et av sine landemerke normative instrumenter: anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning for menneskerettigheter og grunnleggende friheter.

Ta en 10-minutters undersøkelse for å bidra til å forme global politikk som støtter fredsutdanning

Global Campaign for Peace Education, i samråd med UNESCO, støtter gjennomgangsprosessen av 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred. Vi oppfordrer sterkt din deltakelse i denne undersøkelsen, en viktig mulighet til å bidra med din stemme til global politikk som støtter fredsutdanning. Svarfristen er 1. mars.

Rull til toppen