Quotes

Transformativ pedagogikk for rasemessig rettferdighet

“Å forsøke å avvikle en maktubalanse som legitimerer rasistiske voldshandlinger, uten å ta opp disse klasseromspraksis og rasemessige hierarkier i læreplanene våre, viderefører systemisk rasisme. Bare en transformativ pedagogikk, basert på rasemessig rettferdighet, vil tillate oss å realisere våre idealer om mangfold og inkludering. " - Tauheedah Baker [Fortsett å lese…]

Mening

Lær fred: Lær fred (India)

I denne OpEd argumenterer Ashmeet Kaur for at Peace Education ikke bare har til hensikt å bygge kompetanse, verdier, atferd og ferdigheter for å konfrontere vold, men blir en praksis der formålet (dvs. hvorfor man underviser), innholdet (dvs. hva man skal lære), og pedagogikken (dvs. hvordan man underviser) blir befordrende for å pleie verdier for fred. [Fortsett å lese…]