# fredsbygging

Samfunnsutdanning og fredsbygging: Eksempler fra Irak og Sudan

United States Institute of Peace utviklet flere samfunnsopplæringsprogrammer for Irak og Sudan. Denne rapporten beskriver disse programmene og diskuterer utfordringer samfunnsopplæringsprogrammer står overfor i postkonfliktmiljøer og deres potensielle løsninger.

Involvere lokalsamfunn i fredsbygging (Uganda)

Det er viktig å involvere folk på grasrotnivå i å gi løsninger på deres utfordringer. Derfor bør fredsundervisning gjøres obligatorisk i skolene i regionen. Dette var en av konklusjonene fra den innledende æresforelesningsserien om fredsbygging i Great Lakes Region, arrangert av Fakultet for humaniora og samfunnsvitenskap ved Victoria University.

Rull til toppen