#nuklear nedrustning

Nagasaki fredserklæring

Taue Tomihisa, borgermester i Nagasaki utstedte denne fredserklæringen 9. august 2022, og vedtok å gjøre "Nagasaki til det siste stedet å lide av en atombombe."

Flaks er ikke en strategi...

Kate Hudson, generalsekretær for Campaign for Nuclear Disarmament, argumenterer for at vi ikke kan stole på flaks for å beskytte oss mot risikoen for atomkrig. Når vi markerer 77-årsjubileet for bombingene av Hiroshima og Nagasaki, må vi huske hva atombruk betyr, og prøve å forstå hvordan atomkrig vil se ut i dag.

På årsdagen for Nagasaki er det på tide å revurdere atomstrategi og avslutte krigen i Ukraina

På årsdagen for at USA slapp atombomben over Nagasaki (9. august 1945) er det viktig at vi undersøker feilene ved atomavskrekking som en sikkerhetspolitikk. Oscar Arias og Jonathan Granoff foreslår at atomvåpen spiller en minimal avskrekkingsrolle i NATO og legger frem et dristig forslag om å forberede tilbaketrekking av alle amerikanske atomstridshoder fra Europa og Tyrkia som et foreløpig skritt for å åpne forhandlinger med Russland. 

Atomtrusler, felles sikkerhet og nedrustning (New Zealand)

I 1986 vedtok regjeringen i New Zealand Peace Studies retningslinjer for å introdusere fredsundervisning i skolens læreplan. Året etter vedtok parlamentet lovverk som forbyr atomvåpen - og sementerte i politikken et skifte mot en felles sikkerhetsbasert utenrikspolitikk. I denne artikkelen feirer Alyn Ware 35-årsjubileet for den atomfrie lovgivningen, fremhever sammenhengen mellom fredsutdanning og endringen i sikkerhetspolitikken, og anbefaler ytterligere tiltak for regjeringen og newzealendinger for å bidra til å eliminere atomvåpen globalt.

Atomlagring er forbudt i henhold til atomforbudstraktaten

Fredslærere som arbeider med eventuelle nedrustningsspørsmål bør være kjent med Stockholms fredsforskningsinstitutt (SIPRI) og dets høyt ansette arbeid med et bredt spekter av spørsmål knyttet til våpen og våpen. De som tar for seg problematikken med atomvåpen og bevegelsen for eliminering av dem vil finne SIPRIs forskning om lagring lagt ut her som nyttig læringsmateriell.

Rull til toppen