#Nigeria

AFRICA Peace Education: Et instrument for ikke-vold i Afrika

The Inter-Country Quality Node on Peace Education oppfordrer utdanningsministre i de afrikanske statene til å utvikle sine utdanningssystemer for å fremme fredsbygging, konfliktforebygging, konfliktløsning og nasjonsbygging.

Nigeria Network and Campaign for Peace Education for å organisere generasjonsdialog om utdanning

Oftere enn ikke blir unge mennesker presset til periferien av den politiske beslutningsprosessen innen utdanning, fred, bærekraft og globalt statsborgerskap; de blir ikke sett på som sentrale interessenter. Initiativet Talking Across Generations on Education (TAGe) søker å styrke nigeriansk ungdom ved å legge til rette for en uhemmet dialog mellom unge mennesker med erfarne og høytstående senior beslutningstakere

Oppmuntre til universell grunnutdanning og fredsopplæring for enhet i Nigeria

National Unity and Peace Corps (NUPC) har startet initiativer rettet mot å forene folket og ha en varig kjærlighet innbyrdes uavhengig av religion eller etnisk mangfold. Korpset samarbeider med den universelle grunnopplæringen for å innprente enhetskulturene blant elevene som en måte å legge godt grunnlag fra grasrota på et program merket, 'fang dem unge.'

Utdannelse for fred i en redd verden

Colins Imoh, en nigeriansk fredspedagog, reflekterer over hvordan noen av de grunnleggende begrepene for fredsopplæring, blant dem, likhet, solidaritet og universalitet, blir utfordret av de enestående forholdene til en pandemi der alle bokstavelig talt er "i frykt for livet. . ”

Helbredelse fra barndomskrigstraumer gjennom utdannelse

Kathleen Madu, en nigeriansk-amerikaner som bor i Sør-Los Angeles, deler det med å vite førstehånds hvor traumatiserende vold er at hun ønsket å være en del av løsningen for å få slutt på den, så hun meldte seg frivillig til å lære om fred.

Rull til toppen