Læreplaner

Trump Pensum K12: Leksjonsplaner for undervisning i denne nye motstandstiden (# TrumpSyllabusK12)

# TrumpSyllabusK12 er en samling av leksjonsplaner skrevet av og for lærere i K-12. klasse (og høyskolelærere) for undervisning om presidentkampanjen i 2016; om motstand og revolusjon; om hvitt privilegium og hvitt overherredømme; om statssanksjonert vold og helligdomsklasserom; om falske nyheter og Facebook; og om frihet og rettferdighet. Det er designet for å forvandle klasserommene våre til frigjorte ikke-eksistente ikke-kvinnelige anti-rasistiske antiklassistiske rom uten grenser eller grenser. Det er ment å frigjøre og frigjøre studentene våre ved å gi dem leksjonsplaner for å utfordre dem til å bli globale kritiske tenkere. [Fortsett å lese…]