#Japan

Ansvarlighet overvinner straffrihet

Straffrihet for forbrytelser mot kvinner utfordres av verdensomspennende kvinnebevegelser som mobiliserer for å erstatte straffrihet med ansvar, som det fremgår av en nylig rettsavgjørelse i Kenya. Denne artikkelen utforsker problemet med straffrihet og rollen som fredsutdanning i å forfølge ansvarlighet gjennom borgerhandlinger.

Dele Hiroshimas arv i en alder av COVID-19

Hiroshima markerer 75-årsjubileet for den første atombombingen 6. august. Mens coronavirus har bremset fredsturismen til denne "Fredens by", finner fredsopplærere i Hiroshima kreative måter å bringe sitt budskap om kjernefysisk nedrustning online.

Barn lærer om A-bombe på sporvogn

Hiroshima Institute for Peace Education sørget for at rundt 90 personer kunne reise rundt i byen med Park Namju, en 86 år gammel atombombeoverlevende, som var på en av to sporvogner som overlevde eksplosjonen og fortsatt er i tjeneste.

Unge mennesker finner måter å holde hibakusha-minner i live (Japan)

Som det eneste landet som noensinne har hatt atomangrep i krig, har Japan et ansvar for å sikre at minner fra det Hiroshima og Nagasaki gikk gjennom vil bli videreført til fremtidige generasjoner som en del av sitt arbeid for å fremme bevegelsen mot en verden uten atomvåpen . Utfordringen Japan står overfor er hvordan vi skal oppnå dette oppdraget i møte med en økende likegyldighet og mangel på forståelse blant publikum, så vel som de visende effektene av press mot deres innsats.

Rull til toppen