#gjensidig avhengig

Menneskelige forbindelser smidd i menneskelig lidelse

Et oversett element i COVID-opplevelsen er hvordan den kan lede oss inn i refleksjoner over de menneskelige forbindelsene som bærer oss gjennom lidelsen, og gir oss en faktisk fysisk følelse av å være medlemmer av én menneskelig familie, i stand til å ta vare på hverandre, slik vi må hvis familien skal overleve. Dette innlegget er et levende eksempel på en slik opplevelse.

Menneskelige forbindelser smidd i menneskelig lidelse Les mer »

Manifest for en ny normalitet

I denne Corona Connection introduserer vi The Manifesto for a New Normalality, en kampanje av Latin American Council for Peace Research (CLAIP), hvis formål er å generere en strøm av kritisk mening om normalitet før pandemien. Denne kampanjen tar også sikte på å stimulere borgernes forpliktelse til den deltakende konstruksjonen av en ny rettferdig og nødvendig normalitet gjennom bevissthet og kollektiv refleksjon.

Manifest for en ny normalitet Les mer »

Rull til toppen