#humanitære saker

Sluttkommuniké fra det ekstraordinære møtet i OICs eksekutivkomité om "Den nylige utviklingen og den humanitære situasjonen i Afghanistan"

«[OIC] oppfordrer innstendig de faktiske afghanske myndighetene til å la kvinner og jenter utøve sine rettigheter og bidra til utviklingen av det afghanske samfunnet i samsvar med rettighetene og pliktene som er garantert for dem av islam og internasjonal menneskerettighetslov.» Punkt 10, Kommunikasjon fra Organisasjonen for islamsk samarbeid.

Kvinners rettigheter må IKKE være et forhandlingskort mellom Taliban og det internasjonale samfunnet

Når vi fortsetter serien om Talibans forbud mot kvinners utdanning og sysselsetting, er det viktig for vår forståelse og videre handling å høre direkte fra afghanske kvinner som best vet hvilken skade disse forbudene påfører; ikke bare på de berørte kvinnene og deres familier, men på hele den afghanske nasjonen. Denne uttalelsen fra en koalisjon av afghanske kvinneorganisasjoner beskriver fullt ut disse skadene.

Å ta humanitærisme som gissel – saken om Afghanistan og multilaterale organisasjoner

Multilateralisme er ment å være garantisten for alle menneskerettigheter og verdighet, for alle mennesker, til enhver tid. Men etter hvert som statlige regimer svekkes, blir også tradisjonelle multilaterale enheter sterkt avhengige av disse myndighetene. Det er på tide med fellesskapsbaserte transnasjonale nettverk basert på intergenerasjonelle, flerkulturelle, kjønnssensitive ledere.

Ny publikasjon - Oslo Forum 2016 Meeting Report

Oslo Forum er sammen med Center for Humanitarian Dialogue (HD) og Det Kongelige Norske Utenriksdepartementet, og sammenkaller regelmessig konfliktformidlere, fredsmakere, beslutningstakere på høyt nivå og viktige aktører i fredsprosessen i en serie uformelle og diskrete retretter. Det overordnede temaet for 2016-arrangementet var 'Tilpasning til et nytt konfliktlandskap', som gjenspeiler de fremvoksende utfordringene formidlere står overfor i å svare på det skiftende ansiktet av konflikten.

Rull til toppen