Menneskerettighetsutdanning: nøkkel suksessfaktorer

Studien finner at HRE kan ha en positiv innvirkning på elevenes kunnskap og forståelse av menneskerettigheter, samt deres holdninger og atferd. Det er en viktig ressurs for utdanningsinteressenter som ønsker å fremme HRE på alle nivåer i samfunnet og gjennom en linse for livslang læring.

Menneskerettighetsutdanning: nøkkel suksessfaktorer Les mer »