#Globalt nettverk av kvinnelige fredsbyggere

Omsetting av global politikk til praktiske og nødvendige handlinger - en landsby om gangen. Virkningen av lokaliseringen av resolusjoner 1325 og 1820 i Sierra Leone

Sierra Leone er et av 13 land i Afrika som har vedtatt en nasjonal handlingsplan for FNs sikkerhetsråds resolusjoner 1325 og 1820. Lokaliseringsprogrammet, initiert av det globale nettverket av kvinnelige fredsbyggere, er en folkebasert, nedenfra og opp-tilnærming til politikk -taking og policyimplementering som garanterer lokalt eierskap og medvirkning

Rull til toppen