#global statsborgerskaputdanning

Viruset til "krisernasjonalisme"

Werner Wintersteiner hevder at Corona-krisen avslører at globaliseringen så langt har ført til gjensidig avhengighet uten gjensidig solidaritet. Viruset sprer seg globalt, og bekjempelse av det vil kreve en global innsats, men statene reagerer med nasjonal tunnelsyn. Derimot ville et perspektiv av globalt statsborgerskap være passende for den globale krisen.

En ressurspakke for Global Citizenship Education (GCED)

Det overordnede målet med 'A Resource Pack for Global Citizenship Education (GCED)' er å dele en bredere forståelse av GCED-teori og praksis for å støtte den effektive utviklingen og implementeringen på politikk-, skole- og klasseromsnivå.

Gambias ungdom driver med å fremme fred, bærekraftig utvikling og globalt statsborgerskap

Fra 3. til 8. juli 2017 samlet Gambias nasjonale kommisjon for UNESCO mer enn 200 unge mennesker fra alle regioner i landet og deres lærere, for en ukesopplæring der deltakerne vedtok en erklæring som ba ungdomsorganisasjoner og nasjonale myndigheter om handlinger til fordel for integrering av Global Citizenship Education and Education for Sustainable Education i utdanningssystemet.

Rull til toppen