Nyheter og høydepunkter

En unik mulighet til å gjenopplive en global konsensus om utdanning for fred og menneskerettigheter (UNESCO)

UNESCOs generalkonferanse godkjente offisielt et forslag om å revidere 1974-anbefalingen om utdanning for internasjonal forståelse, samarbeid og fred og utdanning knyttet til menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Den reviderte anbefalingen vil reflektere utviklede forståelser av utdanning, så vel som nye trusler mot fred, mot å gi internasjonale standarder for å fremme fred gjennom utdanning. Global Campaign for Peace Education bidrar til utviklingen av et teknisk notat som vil støtte revisjonsprosessen. [Fortsett å lese…]

Læreplaner

Alpene-Adriatiske manifestet: Ny politikk for en post COVID-verden

Denne Corona Connection introduserer Alps-Adriatic Manifesto, en erklæring om regionalt grenseoverskridende samarbeid og samfunnsintensjon. Dette manifestet etablerer "mål og prosesser for å overskride separasjoner og fremmedgjøringer som ødelegger fredsmulighetene i dagens internasjonale strukturer." Vi deler dette manifestet som et potensielt læringsrammeverk som passer til en kosmopolitisk visjon om fred og global statsborgerskaputdanning. [Fortsett å lese…]