#feministisk analyse

Feministiske løsninger for mer effektfull finansiering for fredsbygging

For å gi rom for en kritisk refleksjon og diskusjon om den nåværende tilstanden for finansiering av fredsbygging fra et feministisk perspektiv, arrangerer GNWP, GPPAC, ICAN, Kvinna till Kvinna og UN Women en paneldiskusjon 8. november 2021 om Feminist Solutions for Impactful Finansiering for fredsbygging etter 21-årsjubileet for FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet.

En feministisk kritikk av atombomben

En feministisk analyse kan hjelpe oss med å forstå hvordan atomvåpen er et patriarkalt verktøy, og hvordan det gagner patriarkatet å argumentere for deres fortsatte eksistens i arsenalene til noen få utvalgte regjeringer.

Rull til toppen