En appell til USAs utdanningsminister til støtte for fredsutdanning

Danielle Whisnant skisserer hvordan moderne problemstillinger som gjennomsyrer nesten alle aspekter av amerikansk liv og hindrer effektive utenrikspolitiske intervensjoner, kan begynne å bli rettet opp ved en reorientering av offentlig utdanning mot fredsutdanning på tvers av fag.