CAN og PAX publiserer "Risky Returns: Nuclear weapon producers and their financiers"

2022-rapporten "Risky Returns: Nuclear weapon producer and their financiers" beskriver hvordan 306 finansinstitusjoner stilte over 746 milliarder dollar tilgjengelig for 24 selskaper som er sterkt involvert i produksjon av atomvåpen, mellom januar 2020 og juli 2022.