#utviklingsutdanning

ANGEL-konferansen 2023

ANGEL Conference 2023 (19.-20. juni) har som mål å samle interesserte parter fra alle bakgrunner til to spennende dager med økter som viser frem og diskuterer forskning, prosjekter og nye utviklinger knyttet til Global Education and Learning eller Global Citizenship Education, og andre relaterte felt som f.eks. som utviklingsutdanning, menneskerettighetsutdanning, utdanning for bærekraftig utvikling, utdanning for fred og interkulturell utdanning.

The Global Issues in Language Education Special Interest Group feirer utgivelsen av den 100. utgaven av nyhetsbrevet

The Global Issues in Language Education Special Interest Group of the Japan Association for Language Teaching fremmer integrering av globale spørsmål, global bevissthet og sosialt ansvar i språkundervisning, samt bevissthet blant språklærere om viktige utviklinger innen global utdanning og miljøutdanning , menneskerettighetsutdanning, fredsutdanning og utviklingsutdanning.

Suksesser og utfordringer i utviklingsutdanning og ungdomsarbeid i Egypt. Rapport om kumulativ effekt og behovsvurderinger

PATRIR og 4E-teamet har nettopp gitt ut den kumulative effekten og behovsvurderingsrapporten (CINA) med tittelen “Suksesser og utfordringer i utviklingsutdanning og ungdomsarbeid i Egypt”. Rapporten er resultatet av en 5 måneder lang vurderingsprosess implementert i rammen av prosjektet "Teknisk assistanse for utvikling og samfunnsopplæring i Egypt" (4E), som ble implementert av Peace Action, Training and Research Institute of Romania ( PATRIR) mellom oktober 2015 og februar 2016.

Rull til toppen