# læreplanreform

Hva kan utdanning konkret (og realistisk) gjøre for å dempe samtidige trusler og fremme varig fred?

Denne hvitboken presentert av Global Campaign for Peace Education gir en oversikt over rollen og potensialet til fredsutdanning for å møte moderne og fremvoksende globale trusler og utfordringer mot fred. Ved å gjøre det gir den en oversikt over samtidens trusler; skisserer grunnlaget for en effektiv transformativ tilnærming til utdanning; vurderer bevisene for effektiviteten til disse tilnærmingene; og utforsker hvordan denne innsikten og bevisene kan forme fremtiden til feltet fredsutdanning.

Reformerende utdanningsreform i Myanmar

Å utdanne barn og unge som agenter for positive sosiale endringer er av avgjørende betydning i Myanmar, spesielt i denne kritiske perioden. Den nye utdanningspolitikken i landet bør ikke bare knyttes til bekymringer om læring og kognisjon i skolen, men også til interne konflikter. Potensialet deres til å forverre eller forbedre konflikter må også analyseres grundig.

Rull til toppen