Bygge en fredskultur (Trinidad og Tobago)

Fredsundervisning i skolen er nødvendig for å skape en fremtid med ikkevold og empati, og vil derfor oppmuntre til beskyttelse av menneskerettigheter og mangfold.

Bygge en fredskultur (Trinidad og Tobago) Les mer »