#kall på artikler

Call for papers: Spesialutgave av In Factis Pax

Forskere innen fredsopplæring, sosial rettferdighet, kulturell teori og utdanningsteori er invitert til å sende inn artikler for en spesiell tospråklig (spansk/engelsk) utgave relatert til temaet "Veve sammen interkulturell fredslæring."

Oppfordring om bidrag til et volum som omdefinerer sikkerhet, "Feminists Perspectives on Global Security: Confronting Convergent Existential Crises"

Denne samlingen vil utforske feministiske sikkerhetsperspektiver og potensielle endringsstrategier for å transformere det globale sikkerhetssystemet fra endemisk konflikt/krise til stabil menneskelig sikkerhet konsistent basert på økologisk helse og menneskelig handlekraft og ansvar. Forslag skal leveres 15. mai.

Rull til toppen