#konflikttransformasjon

Universitetet i Innsbruck søker Asst. Professor i fredsstudier

Den vellykkede kandidaten vil bli tilbudt en 6-årig stilling som universitetsassistent/assisterende professor ved enheten for fred og konfliktstudier. Kandidaten forventes å utvikle et uavhengig forskningsprosjekt innen fred og konfliktforskning med en teoretisk tilnærming som tar hensyn til aspekter ved anvendt konflikttransformasjon og/eller fredsundervisning.

Rull til toppen