#beste praksis

Utdannelse for fred: Erfaringer fra praksis (Montenegro og Serbia)

Håndboken “Education for Peace-Experiences from Practice” er oversatt til engelsk og er nå tilgjengelig online. Håndboken er et resultat av samarbeid mellom deltakerne i det regionale prosjektet “Utdanningsinstitusjoner implementerer utdanning for fred” og inneholder artikler og leksjonsforberedelser med elementer fra utdanning for fred. Prosjektet ble implementert i fellesskap av NDC Serbia og NDC Montenegro (GPPAC Western Balkan). Den offisielle promoteringen av håndboken ble holdt i Beograd 16. juli 2016 under møtet til representantene for Nansen Dialogue Network.

Rull til toppen