Sør-Sudan lanserer "Safe School Declaration Guidelines" med støtte fra Redd Barna for å beskytte skoler mot militær bruk

Redd Barnas landsdirektør ba om en økning i "midler til fredsutdanning og implementering av retningslinjer for trygg skoleerklæring."

(Omarbeidet fra: Redd Barna. 26. oktober 2021)

"For å redde utdanning, må vi stoppe volden, bevilge nok budsjett til utdanning, gi gratis læremateriell, utvide voksenopplæringen og la alle barn fullføre minst gratis grunnskole og videregående opplæring."

Dette var budskapet som ble levert til regjeringen og væpnede grupper av skolebarn under den offisielle lanseringen av retningslinjen 'Safe School Declaration' i Juba mandag 25. 2021. Retningslinjene er ment å beskytte skoler mot militær bruk under og etter væpnede konflikter

Krisen i Sør-Sudan har hindret utdanning for de fleste av landets barn. Skoler over hele landet ble ofte stengt på grunn av kamphandlinger og trusselen om vold, og hundrevis av skoler og andre sivile eiendeler ble plyndret og ødelagt.

Det anslås at 72 % av barna går ut av skolen på grunnskolenivå og at 76 % av jentene er utenfor skolen – den høyeste andelen globalt. På ungdomstrinnet rapporteres det at 60 % av barna nektes tilgang til utdanning, noe som utgjør den nest høyeste andelen i verden.

Siden begynnelsen av konflikten til dags dato er det rapportert om 293 hendelser med angrep på skoler eller beskyttede personer eller militær bruk av skoler over hele landet. Disse hendelsene rammet kumulativt mer enn 90,000 XNUMX barn.

Trygg skole-konsept

Safe Schools Declaration er derfor en mellomstatlig politisk forpliktelse som gir land muligheten til å uttrykke støtte for å beskytte studenter, lærere, skoler og universiteter fra angrep i tider med væpnet konflikt; viktigheten av å fortsette utdanningen under væpnet konflikt; og gjennomføring av konkrete tiltak for å avskrekke militær bruk av skoler.

Ministry of General Education and Instruction, and Charity and Empowerment Foundation (CEF), med støtte fra Save the Children International utviklet retningslinjene for å lette spredningen av retningslinjene til erklæringen innlemmet i South Sudan People Defense Forces (SSPDF) kode for oppførsel

Det er Norges utviklingssamarbeidsorgan (NORAD) som har gitt midler.

Retningslinjer

De trykte retningslinjene gir veiledning om konkrete tiltak som væpnede styrker og ikke-statlige aktører kan iverksette for å unngå militær bruk av utdanningsfasiliteter, for å redusere risikoen for angrep og for å dempe virkningen av angrep og militær bruk når de oppstår.

Charity and Empowerment Foundation med støtte fra Redd Barna inviterte interessenter til den offisielle lanseringen av 'Safe Schools Declaration Guidelines' for Sør-Sudan på mandag.

Arrangementet ble prydet av visepresidenten med ansvar for Service Cluster, Abdelbagi Ayii og ministeren for generell utdanning og instruksjon, Awut Deng.

Det deltok også blant annet undersekretæren i Forsvarsdepartementet, visegeneralinspektøren for politi, studenter og representanter for FN-organene.

"Vi er her for å erklære vår forpliktelse til å praktisere erklæringen om trygg skole," sa visepresident Ayii etter å ha overlevert kopier av retningslinjene.

Heftene ble overlevert til undersekretæren i Forsvarsdepartementet, generalmajor Chol Diar Ngang og visegeneralinspektøren for politiets generalløytnant James Pui Yak Yiel. Kopier ble også gitt til Justisdepartementet.

"Det er viktig å evakuere alle lokaler og læresteder okkupert av væpnede grupper for å bli evakuert nå og ikke i morgen," instruerte Hans eksellens Ayii.

Erklæringen forventes også å beskytte studenter, lærere, skoler og andre læreinstitusjoner mot noen av de verste effektene av væpnede konflikter.

«Dette er en milepæl for å ivareta våre skolebarn og læringsinstitusjoner. Å la læring finne sted og beskyttelse av barn under læring i Sør-Sudan er [av største betydning],» hevdet VP Ayii.

Visepresidenten oppfordret videre interessenter til å ta fatt på bevisstgjørings- og handlingskampanjer for å fremme beskyttelsen av skoler og andre læringsinstitusjoner i Sør-Sudan.

Overleveringen ble også foretatt av minister Awut Deng og Redd Barnas landsdirektør, Rama Hansraj.

Selv om Sør-Sudan sluttet seg til Trygg skole-erklæringen i 2015, har det ikke vært i stand til å implementere retningslinjene fullt ut og gjennomføre vurderingene på grunn av manglende midler. Imidlertid ble interessenter inkludert regjeringsrepresentantene orientert. Sør-Sudan hadde den første konferansen om Safe School Declaration (co-convenience meeting)

Under et valideringsverksted for retningslinjene for sikker erklæring ble representanter for væpnede styrker og sivile identifisert som okkupanter på skolene i Sør-Sudan.

Ministeren for generell utdanning og instruksjoner, Awut Deng Achuil, bekreftet sin forpliktelse til å beskytte skoler og beskytte barn.

Hun ba om bredere samarbeid mellom aktører for å skape et gunstig miljø for læring i Sør-Sudan.

"For å sikre at det som står i boken blir forstått og satt ut i livet for barnas skyld, må dedikerte enkeltpersoner få i oppgave å formidle retningslinjene [og] samfunn må inkluderes i de trygge skolekampanjene, fordi skoler under flom er ofte okkupert av de berørte lokalsamfunnene,» understreket hun.

Ifølge Global Koalisjon for å beskytte utdanning mot angrep, befolkningsforflytning, fortsatt bortføring av barn og kvinner, COVID-19-restriksjoner og obligatorisk stenging av skoler i fjorten (14) måneder hadde ytterligere truet utdanningen i Sør-Sudan. Men den landsomfattende gjenåpningen av skoler i mai 2021 er en mulighet til å sikre fremtiden til barn i Sør-Sudan.

Trygg skole-erklæringen er utviklet i form av skoler som «Fredssoner».

Videre har Sør-Sudan Kunnskapsdepartementets politiske rammeverk blitt utviklet og er nå behandlet av kabinettet for godkjenning. Dette dokumentet inkluderer fredsbyggende utdanning, livsmestring, medborgerskap i læreplanen.

I sine kommentarer sa Redd Barnas landsdirektør Rama Hansraj at det er behov for sterk deltakelse fra regjeringen for å håndheve dokumentet.

Hun skisserte aktiviteter som ville begrense forstyrrelsen av læring i tider med væpnede konflikter som "risikokartlegging, risikoreduksjonsplaner, dannelse og opplæring av barneklubber, samfunnsoppsøking og juridiske vurderinger."

Siden de fleste av de som okkuperer skolene er væpnede styrker, ble Forsvarsdepartementet som en sentral aktør oppfordret til å forplikte seg til dokumentet.

Den 21. april 2021 drev Redd Barna i samarbeid med den nasjonale partneren CEF lobbyvirksomhet i Forsvars- og Veterandepartementet for å «uttrykke politisk forpliktelse til å fremme prinsippene om trygg skoleerklæring ved å betingelsesløst forby militæret å okkupere skoler.

"Det er behov for å tamme erklæringen om trygg skole," sa Rama. "Dette vil kreve en inkluderende prosess - tross alt er ulikhetene i utdanning basert på kjønn, kultur, urettferdig ressursdeling grunnårsaken til konflikten."

Under lanseringen av retningslinjene leste undersekretæren – Forsvarsdepartementet og veteransaker deres forpliktelse til dokumentet som skrevet av forsvarsminister Angelina Teny.

"Vi skal sørge for at de berørte enhetene i Forsvarsdepartementet blir instruert om å starte prosessen med å overholde retningslinjene for trygg skole," lovet generalmajor Chol Diar Ngang.

Han erkjente også viktigheten av å overvåke og rapportere alvorlige krenkelser mot barn i væpnede konflikter i henhold til FNs sikkerhetsråds resolusjon.

FNs sikkerhetsråds resolusjon

I 2005 opprettet Sikkerhetsrådet en Overvåkings- og rapporteringsmekanisme (MRM) å systematisk overvåke, dokumentere og rapportere om krenkelser begått mot barn i bekymringssituasjoner rundt om i verden.

1. september 2021 beordret forsvars- og veteranminister Angelina Teny – som svar på brevet skrevet til henne av Redd Barna og CEF – alt militært personell og andre væpnede grupper å fredelig forlate alle skoler og andre læringsinstitusjoner for øyeblikket. under okkupasjon for å tillate trygt læringsmiljø for barn.

«Å okkupere skolen er en saga blott. Alle militære medlemmer har ubetinget forbud mot å okkupere skoler, forstyrre eller forstyrre skoleklasser eller aktiviteter, eller bruke skolefasiliteter til noe formål, sa Angelina i sine direktiver.

Generalmajor Chol Diar avslørte ved dagens tilstelning at slike ordre allerede er gitt for skoler som nylig var okkupert av væpnede grupper - spesielt i staten Western Equatoria for å bli forlatt og styrkene organisert.

"Det er en eksisterende ordre om at alle skoler som fortsatt er okkupert av væpnede grupper skal forlates umiddelbart."

For å bedre overvåke, forhindre og avslutte disse angrepene, har FNs sikkerhetsråd identifisert og fordømt seks alvorlige krenkelser mot barn i krigstid: Drap og lemlesting av barn; rekruttering eller bruk av barn i væpnede styrker og væpnede grupper; angrep på skoler eller sykehus; voldtekt eller annen alvorlig seksuell vold; bortføring av barn; og nektelse av humanitær tilgang for barn.

Sør-Sudans visegeneralinspektør for politi, som også representerte innenriksministeren ved lanseringen av dokumentet, beskrev det som et "flott dokument hvis det implementeres."

"Det er viktig for oss de organiserte styrkene å spre heftet," sa generalløytnant James Pui Yak Yiel

Han la til at "vi er forpliktet til å distribuere dette dokumentet og håndheve det i de væpnede styrkene siden vi også er lovhåndheverne."

UNICEF-representant beskrev lanseringen som «en flott dag for globalt påvirkningsinitiativ for å sikre trygt rom for trygg læring».

Veien frem

Redd Barna, partnere og forsvars- og veteranministeren uttrykker forpliktelse til å holde skolene trygge og oppfordret alle parter i den "væpnede konflikten til å avstå fra handlinger som hindrer barns tilgang til utdanning".

For å bygge bedre fremover sikrer Redd Barna og partnere like muligheter for elever ettersom covid-19-restriksjonene lempes og normaliteten gjenopptas inkluderer covid-19-gjenoppretting for barn, trygg læring ved utdanningssentre, oppskalering og tilpasning av finansiering som krever "hastende fylling av utdanningsgapene, og med fokus på rettferdighet og barns deltakelse.

«En felles vurdering av barn utenfor skolen bør gjennomføres som involverer alle interessenter, inkludert sivilsamfunnet. Dette bør føre til en robust plan for å sikre at alle barn får en kvalitetsutdanning, understreket Rama Hansraj.

I mellomtiden satte administrerende direktør for CEF, Chol Gai pris på forsvarsdepartementet, innenriksdepartementet og partnere for å forplikte seg til dokumentet. Han berømmet også Redd Barna for å samarbeide med lokale organisasjoner for å sikre at steder som er vanskeligst nådd. Han sa at partnerskapet "reduserte byråkrati og forbedret tjenestelevering."

"Vår oppgave er å informere folk om farene ved å okkupere sivile anlegg," sa Gai.

Avslutningsvis ba Redd Barnas landsdirektør om en økning i «midler til fredsopplæring og implementering av retningslinjer for trygg skoleerklæring».

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

1 tanke om "Sør-Sudan lanserer 'retningslinjer for trygg skoleerklæring' med støtte fra Redd Barna for å beskytte skoler mot militær bruk"

  1. Pingback: Peace Education: A Year in Review & Reflection (2021) – Global Campaign for Peace Education

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen