Sierra Leone: 30 fredsambassadører trent

(Omarbeidet fra: AllAfrika. 26. september 2023)

(Originalartikkel fra Concord Times (Freetown))

Av Mohamed Bangura (praktikant)

Til ære for den internasjonale fredsdagen startet West Africa News Network, i samarbeid med tre andre organisasjoner, et to-dagers opplæringsprogram for fredsambassadører i ulike samfunn. Opplæringen, som fant sted fra tirsdag 19. september til onsdag 20. september 2023, hadde som mål å utstyre deltakerne med nødvendig kunnskap og ferdigheter for å fungere som fredsambassadører i sine respektive områder.

Under workshopen som ble holdt i Special Court Peace Museum-hallen i Freetown, uttalte Showers, som henvendte seg til journalister, at opplæringen fokuserte på fredsundervisning og forkjemper.

Rosaline Bundeh, en finansierings- og partnerskapsansvarlig for Vest-Afrika-ungdom, forklarte at hensikten med opplæringen var å utvikle individer som kunne bli fredsambassadører i deres lokalsamfunn. Utvelgelsesprosessen innebar tilfeldig valg av ungdommer fra visse samfunn og opplæring av dem til å representere disse samfunnene som ambassadører. Bundeh understreket at ambassadørene, nå utstyrt med kunnskapen fra den to dager lange opplæringen, ville være i stand til å håndtere ulike problemstillinger som oppstår i deres respektive lokalsamfunn.

Hun understreket videre betydningen av å trene fredsambassadører, og understreket behovet for å fremme en kultur for fred og ikke-vold globalt.

Hun understreket videre betydningen av å trene fredsambassadører, og understreket behovet for å fremme en kultur for fred og ikke-vold globalt. Bundeh uttalte: "Fred bidrar enormt til vår bærekraftige vekst, og vi er alle klar over hva som skjer i landet vårt." Programmet i Sierra Leone fokuserte på nettverksbygging og fredsforkjemper, med sikte på å utvikle fredsambassadører som ville bli utstedt sertifikater etter fullført opplæring.

Bundeh fremhevet årets tema for den internasjonale fredsdagen, og forklarte at det er en oppfordring til handling for hver enkelt. Programmet mottok sponsing fra Maxwella Bondo, en tysk etterkommer som reiser over forskjellige deler av verden for å hjelpe til med implementeringen av fredsbyggingsinitiativer.

Han understreket at fred ikke innebærer fravær av konflikt, og uttalte: "Selv våre argumenter bør føres på en fredelig måte."

Maxwella Bondo

I sin uttalelse belyste programlederen Maxwella Bondo viktigheten av fred i våre lokalsamfunn. Han understreket at fred ikke innebærer fravær av konflikt, og uttalte: "Selv våre argumenter bør føres på en fredelig måte." Han nevnte videre at den internasjonale fredsdagen har som mål å støtte og utdanne ungdom om viktigheten av deres roller i fredsbygging, siden det til syvende og sist er deres ansvar.

Bondo nevnte også den kommende internasjonale fredsdagen, som har som mål å utdanne og støtte unge mennesker i deres roller som fredsbyggere. Han mener at ansvaret for å bygge og fremme fred ligger hos ungdommen. September har blitt utpekt som internasjonal fredsdag, og Bondo håper at i løpet av denne tiden vil fokuset være på å fremme fred, løse konflikter og omfavne individer uavhengig av deres bakgrunn.

Advokat Juliet Kaikai, som støtter kvinners rettigheter i Sierra Leone, reiste bekymring for den alarmerende frekvensen av vold mot kvinner i samfunnet. Hun fremhevet spesielt hendelser som 10. august-protestene og 11. september-valgvold, der kvinner ofte lider mest.

Under sertifikatutdelingen for deltakerne berømmet Andrew Chokpelleh, en offisiell tilstede ved arrangementet, mottakerne for deres engasjement og innsats gjennom den to dager lange opplæringen. Chokpelleh oppfordret dem til å avstå fra å delta i noen form for vold, og minnet dem om at de nå har blitt rollemodeller i sine respektive lokalsamfunn.

Han oppmuntret dem til å utnytte mulighetene som sertifikatene gir, ettersom et samfunn fritt fra vold både er ønsket av mennesker og favorisert av Gud. Chokpelleh understreket videre viktigheten av å opprettholde fred for en bedre fremtid, og understreket spesielt ungdommens rolle som fremtidige ledere.

Det to-dagers treningsprogrammet utstyrte deltakerne med de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å bli fredsambassadører. Med sertifikatene de mottok, er ambassadørene nå bemyndiget til å bidra til fred, ikke-vold og bærekraftig utvikling i sine lokalsamfunn.

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen