Road to Peace Education: Peace and Violence from the View of Children

Barneskoleelever oppfatter begrepet fred mest i personlig-individuell forstand, og de oppfatter direkte begrepet vold som sosiokulturell vold.

(Omarbeidet fra: International Education Studies Journal. 2018)

By Fatih Yilmaz

Yilmaz, F. (2018). Veien til fredsundervisning: Fred og vold sett fra barn. International Education Studies, 11 (8), s. 141-152. GJØR JEG:10.5539/ies.v11n8p141

Abstrakt

Det er viktig å vedta begrepet fred som kultur når menneskerettigheter, demokrati, sameksistens og mangfold respekteres på sosialt nivå. Spesielt i en tidlig alder kan introduksjon av dette konseptet for enkeltpersoner forhindre at voldelige kulturer finner sosial eller individuell støtte. I denne forstand forventes det at enkeltpersoner skal spre fred gjennom utdanning og utelukke vold. I denne forskningen ble det forsøkt å vise hvordan grunnskoleelever oppfatter begrepene fred og vold i deres daglige liv. Det er forsøkt å bestemme hvordan elevene beskriver disse begrepene i sitt billedbilde, litterære og verbale uttrykk. Forskningen ble designet som kvalitativ forskning fra kvalitative forskningstilnærminger. 68 barneskoleelever deltok i forskningen. Studentene har identifisert fire hovedtemaer om fredsspørsmålet: "universell / interkommunal fred, inter-gruppe / sosial fred, inter-personlig fred og individuell fred." Tjuefem undertemaer knyttet til disse 4 hovedtemaene er opprettet. Når det gjelder vold, har fire hovedtemaer dukket opp: "sosiokulturell vold, direkte vold, gruppevold og økologisk vold". Seksten undertemaer er uttrykt, avhengig av disse fire hovedtemaene. Det har blitt funnet ut at i generell forstand oppfatter de begrepet fred mest i personlig-individuell forstand, og de oppfatter direkte begrepet vold som sosiokulturell vold.

klikk her for å få tilgang til artikkelen

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...