Gjennomgang av utdanning i utvikling: bind 3

Gjennomgang av utdanning i utvikling: bind 3

Sitering: Mische, Patricia M. (2022) "Review of Education in developments: Volume 3," The Journal of Social Encounters: Vol. 6: Iss. 2, 167-169. Tilgjengelig på: https://digitalcommons.csbsju.edu/social_encounters/vol6/iss2/23

Utdanning i utvikling: bind 3. Magnus Haavelsrud. Oslo: Arena, 2020, papir, 196 s. ISBN-13: 9788291040097; Kindle Direct Publishing, 2020. ISBN9788291040103; E-bok, 2020. ISBN: 978-82-91040-09. Europeisk bedriftsregister NORBRREG 957409369- 6

Få en kopi av Utdanning i utvikling: bind 3 her

Av Patricia M. Mische Medgrunnlegger, tidligere president, Global Education Associates Lloyd professor i fredsstudier og verdensrett, Antioch College (pensjonert)

Rett foran bør det bemerkes hva denne boken handler om, og ikke handler om. Til tross for det som kan antas av å lese tittelen, handler det ikke om utdanning for økonomisk utvikling. Forfatteren fordømmer tvert imot å samarbeide om utdanning for snevre økonomiske mål. Det er heller ikke et innledende arbeid om å utdanne for menneskelig potensial, menneskerettigheter eller fred. Snarere er det en essaysamling for lesere som allerede er forankret i grunnleggende begreper knyttet til utdanning for menneskelig utvikling, menneskerettigheter og fred, og som ønsker å utdype og utvide omfanget av deres tenkning og praksis.

Ordutviklingen i tittelen og gjennom bindet er med vilje pluralisert. Haavelsrud forklarer i sitt forord at han var inspirert av den svenske samfunnsforskeren Gunnar Myrdal, som kritiserte den dominerende økonomiske teorien på 1960-tallet og i stedet foreslo at utvikling ikke bare skulle sees på i økonomiske termer, men som "oppovergående bevegelser av verdikvaliteter i en samfunn og i verden.» Haavelsrud, som slutter seg til Myrdal og også med den norske fredsforskeren Johan Galtung, ser på fred som en slik verdi. Fred innebærer "bevegelser oppover av "rettferdighet, empati, helbredelse av tidligere og nåværende traumer og ikkevoldelig konflikttransformasjon." Målet med dette bindet, sier Haavelsrud, er å utforske hvordan utdanning «kan støtte – og kanskje til og med sette i gang – bevegelser oppover i utviklingen mot mer fred.»

klikk her for å fortsette å lese anmeldelsen via Journal of Social Encounters

 

nær
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen