Fredsutdanning i Pakistan

(* Rapporter utarbeidet av studenter fra American University's International Peace and Conflict Studies Program. Se november 2010-utgaven av Global Campaign for Peace Education-nyhetsbrevet for mer informasjon: www.peace-ed-campaign.org/newsletter)

Fredsutdanning i Pakistan av Barbara Wien

 

Treninger om fred og konflikthåndtering

Siden 2003 har Peace Education and Development (PEAD) et pågående program for sensibilisering og opplæring av lærere om "fred og konflikthåndtering". Disse opplæringene er rettet mot å gjøre det mulig for deltakerne å forstå dynamikken i konflikt og styrke dem med ferdigheter til å håndtere konflikter i deres daglige liv. De utdannede lærerne trener igjen sine respektive studenter på begrepet fred og ferdigheter i konflikthåndtering. En læreropplæringshåndbok med tittelen “Første skritt mot fred” er spesielt utarbeidet for bruk i klasserommene som materiale utenom undervisningen. Disse kapasitetsbyggingsopplæringene ble opprinnelig gjennomført i samarbeid med distriktsregjeringen, Rawalpindi (Punjab) for flere hundre offentlige skolelærere i løpet av 2004-2005. I samarbeid med Friedrich Naumann Stiftung, Tyskland, ble det arrangert lignende kapasitetsbyggingsverksteder i alle fire provinsene. Skolelærere, studenter, sivilsamfunnsrepresentanter, myndighetspersoner, religiøse grupper og media deltok på disse workshopene i løpet av 2003-2007.

publikasjoner:

 • PEAD har nylig gitt ut en tredelt opplæringshåndbok "Fred og konfliktløsning". Serien inkluderer en konseptuell håndbok, en lærers aktivitetsveiledning og en elevmanual. Manualene brukes for tiden i 36 offentlige videregående skoler i NWFP.
 • PEAD har utgitt en lærerhåndbok “First Step Towards Peace” på urdu. Over 200 Master Trainers ble opplært i manualene, og den ble introdusert på flere hundre skoler som en samfunnsressursbok. Manualen ble også oversatt på Dari (afghansk persisk) og ble distribuert mye på skolene i årene 2005-2006.
 • PEAD har utgitt en serie moduler om ”Civic Education”. Modulene brukes for tiden til å trene studenter i medborgerlige rettigheter og ansvar i 22 offentlige institusjoner i NWFP.
 • PEAD har utgitt en serie hefter om miljøbevissthet og utdanning. Heftene ble distribuert mye på offentlige skoler i NWFP som læreplanmateriale.

Fredsutdanning i NWFP:

I samarbeid med United States Institute of Peace (USIP) jobber PEAD med et prosjekt “Peace Education in NWFP” i 36 utvalgte offentlige skoler i distriktene Charsadda, Nowshera og Peshawar, NWFP.

Prosjektet tar sikte på å gi målgruppen (studenter og lærere) et alternativt syn på individuelle så vel som kollektive ansvar ved direkte å engasjere dem i programaktivitetene. Prosjektets modus operandi samhandler direkte med målgruppene på forskjellige nivåer, dvs. personlig, som en gruppe, som et familiemedlem og som en sosial aktør.

Spesielt er de interaktive treningsøktene designet for å utløse kritisk tenkeprosess hos studentene og lærerne. Opplæringen forventes å styrke målgrupper med bedre kommunikasjonsevner, aksept av ulike synspunkter, gi dem konflikthåndterings- / styringsevner, forhindre bruk av vold for å løse konflikter og utdanne folk om utbyttet av fredelig sameksistens.

De direkte mottakerne blir multiplikatorer og viderefører budskapet til andre målgrupper, dvs. hele skolen, familier, samfunn og media. For å dele erfaringene og øke virkningen av arbeidet planlegger PEAD å etablere meget tette samarbeidsforhold med regjeringens utdanningsavdeling, frivillige organisasjoner som arbeider innen fredsbygging og media. Programmet er implementert i samarbeid med provinsiell utdanningsavdeling.

Open Minds Pakistan:

Open Minds Pakistan er et prosjekt som drives i samarbeid med Institute for War and Peace Reporting (IWPR), Storbritannia. Prosjektet gir opplæring i journalistikk til unge i alderen 10-19 år i utvalgte skoler og madraser i to distrikter NWFP-Peshawar og Charsadda.

Prosjektet gir også de utvalgte studentene mulighet til å diskutere, debattere og publisere rapporter om aktuelle saker. Prosjektet er designet for å tiltrekke unge mennesker fra vold og synspunkter som støtter vold, ved å gi dem:

 • kunnskap om politiske og sosiale spørsmål gitt i et objektivt format for å gjøre dem i stand til å danne sine egne meninger uten fordommer.
 • analytiske og diskusjonsferdigheter som hjelper dem å utvikle tillit til å si hva de synes.
 • litt makt til å få høre synspunktene sine ved å publisere rapportene i landsomfattende aviser, og redusere følelsen av at vold er den eneste måten å gjøre en forskjell for deres liv og samfunn.
 • en sjanse til å sammenligne deres synspunkter med et bredt spekter av andre unge mennesker fra forskjellige skoler i Pakistan, og med muslimske ungdommer fra andre land.

Prosjekt: Å skape bevissthet om rettigheter og ansvar hos ungdom (CARRY):

PEAD, i samarbeid med Hanns Seidel Foundation, Tyskland jobber med et 3-årig program “Skape bevissthet om rettigheter og ansvar i ungdommen (CARRY) i 22 offentlige videregående skoler (gutter og jenter) i distriktene Peshawar, Mardan & Nowshera fra NWFP. Programmet er rettet mot å informere, inspirere og involvere unge for aktivt statsborgerskap og sosial mobilisering. 8 opplæringsmoduler om fred og samfunnsopplæring er spesielt designet for lærere. Basert på opplæringsmodulene, holdes studenter med kapasitetsbygging av utdannede lærere og PEAD Civic Education-team for studenter hver måned. Studentene får handlingsplaner for å overføre meldingene til skolekameratene, familiene og samfunnene. Programmet implementeres i samarbeid med Department of Schools & Literacy, NWFP, Peshawar.

Livsfagbasert utdanning (LSBE):

I samarbeid med World Population Fund (WPF), Pakistan, har PEAD lansert et LSBE-program i distriktet Nowshera, NWFP siden september 2009. Programmet er ment å styrke den sosiale, mentale, fysiske og følelsesmessige velvære for skolegående ungdommer i Pakistan samtidig som de bygger ferdighetene sine for å takle livets vanskeligheter i ungdomsårene.

Treningene er basert på spesialdesignede manualer på LSBE. LSBE-programmet er implementert i 20 offentlige skoler (gutter og jenter).

Tidligere prosjekter:

Teater for fred: PEADs pedagogiske teater "Religion of Peace" har opptrådt i over 30 byer i NWFP, Punjab og Azad Kashmir i løpet av 2007 og 2008. Teatret var basert på menneskerettighetsspørsmål og spesielt rettighetene til de "sårbare gruppene" i det pakistanske samfunnet, dvs. kvinner , barn og minoriteter.

De interaktive teaterforestillingene ble holdt på offentlige mellom- og videregående skoler. Stykket ble også sendt av et privat kabelnettverk i Azad Kashmir og ble veldig godt mottatt. Over 50,000 XNUMX deltakere (skolelever, lærere og medlemmer av samfunnet og mediarepresentanter) deltok på disse teaterforestillingene.

Miljøbevissthet og utdanningsprogram: I samarbeid med Hanns Seidel Foundation, Tyskland, ble miljøbevissthets- og utdanningsprogrammet kjørt i 40 offentlige videregående skoler i distriktene Peshawar, Nowshera og Charsada i NWFP i løpet av 2007 og 2008

Utvalgte studenter fra hver skole ble opplært i kunnskap og ferdigheter for å fremme miljøvern og bevaring som et kollektivt ansvar. Informasjonshefter om ulike miljøtemaer ble utarbeidet og distribuert blant studentene. Studentene fikk også handlingsplaner for større formidling.

Organisasjonsstruktur:

  • Fru Sameena Imtiaz, administrerende direktør.
  • Sajjad Hussain, programleder, Islamabad.
  • Mr. Fawad Haider, programkoordinator, Islamabad.
  • Ms. Sana Jalil, programkoordinator, Peshawar.
  • Mr. Arbab Musawir, programkoordinator, Peshawar.
  • Mr. Faisal, programkoordinator, Nowshera.
  • Mr. Shoaib, feltkoordinator, Nowshera.
  • Mr. Tahir Shah, feltkoordinator, Charsadda.
  • Shakeela Kamal, feltkoordinator, Charsadda.
  • Ms Saman Sajjad, assisterende koordinator, Peshawar.
  • Imran Afzal, regnskapsfører
  • Imran Latif, IT-offiser.

Sameena Imtiaz er administrerende direktør, Peace Education And Development (PEAD) Foundation. Hun har en mastergrad fra University of Peshawar. Hun har gjennomført et sertifikatkurs om "Transforming Civil Conflicts" fra The Network University, Amsterdam og The Center for Conflict Resolution, Department of Peace Studies, University of Bradford. Ms Sameena har også gjennomført et sertifikatkurs om "Human Rights and Citizenship Education" fra Institute of Educational Development (IED), Agha Khan University, Karachi i samarbeid med Canadian International Institute of Applied Negotiation (CIIAN). Hun er trener på verdsutdanning, freds- og konflikthåndtering, kjønn og andre menneskerettighetsspørsmål. Hun har trent flere tusen regjerings- og sivilsamfunnsrepresentanter og tusenvis av studenter over hele Pakistan. Sameena har utarbeidet og utgitt en læreres ressursenhet med tittelen First Step Towards Peace. Manualen er også tilgjengelig i Dari og brukes i Afghanistan. Hun har også skrevet en tredelt læreropplæringshåndbok om “Values ​​Education”. Også til hennes kreditt er flere hefter om ulike aspekter av miljøutfordringer

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen