Fredsopplæring og konfliktforebygging i Somalia

Fredsopplæring og konfliktforebygging i Somalia

Sitering: Mohamed, Abdiwahid. (2024). Fredsopplæring og konfliktforebygging i Somalia. Multidisciplinary Journal of Horseed International University (MJHIU). 2. 51-77. GJØR JEG: 10.59336/vr58vq21.

Abstrakt

Denne studien fokuserte på fredsutdanning og konfliktforebygging i Somalia. De spesifikke målene med studien var å finne ut de ulike oppfatningene til det somaliske folket om fredsopplæring og konfliktforebygging i Somalia, å utforske betydningen av fredsopplæring i konfliktforebygging i Somalia og å bestemme forholdet mellom fredsopplæring og konfliktforebygging i Somalia. Somalia. Studien brukte kvalitativ forskningsdesign ved å bruke dokumentarisk analyse av ulike perspektiver til det somaliske folket og forskeres. Målet til forskeren var å avsløre somaliske læreres perspektiv på viktigheten av fredsutdanning og mulige årsaker og konsekvenser av konflikten samt forholdet som eksisterer mellom fredsutdanning og konflikt i Somalia. Denne studien gjennomførte en kritisk gjennomgang av eksisterende litteratur med dybdeintervjuer med nøkkelinformanter fra utdanningssektoren. Ved å bruke kvalitativ tilnærming i studien, gjennomførte forskeren en grundig undersøkelse av et bredt spekter av sekundære. Data ble samlet inn ved bruk av dokumentar gjennomgang og intervjuguide. Studien baserte seg også på sekundære data fra lærebøker, tidsskrifter og akademiske artikler. Hovedfunnene i studien viste at fredsundervisning bidrar til konfliktforebygging i Somalia. Dette kom tydelig frem fra funnene i studien der flertallet av respondentene et overveldende flertall på over (90 %) av deltakerne i studien viste positiv og relevant oppfatning om fredsutdanning som det beste verktøyet som kan brukes for å forebygge konflikter i Somalia, studien avslørte at (100 %) av deltakerne i studien var enige i at fredsutdanning er enormt viktig når det gjelder konfliktforebygging i Somalia, og til slutt viste studien at (100 %) av deltakerne var enige og bemerket at fredsopplæring er relatert til konfliktforebygging. Studien anbefaler at utdanningsdepartementet i Forbundsrepublikken Somalia og bør reformere og revidere gjeldende læreplan for videregående og grunnskoler og deretter innlemme fredsundervisning med alt nødvendig innhold som er medvirkende til å gi dybdekunnskap og ferdigheter for å forhindre konflikt i Somalia bør Somalias utdanningsdepartement gjennomgå strukturen for fredsutdanningsprogrammets mål og organiseringen for å bære frukter det er forberedt på. Lærere, elever og foreldre er ikke kjent med målene og strukturen for fredsopplæring i Somalia. Det er i denne sammenhengen at programmet fortsatt er upopulært blant disse gruppene av mennesker, og Somalias føderale regjering bør sørge for riktig og rettidig opplæring av lærere i fredsutdanning.

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket *

Rull til toppen