Ny rapport - Peace Education: Making the Case

Quaker Council for European Affairs er stolt over å presentere Fredsopplæring: gjør saken, deres siste publikasjon som viser hvordan fredsopplæring har reagert på vanskelige politiske sammenhenger gjennom flere tiår og viser at fredsopplæring er relevant for konfliktforebygging og fredsbygging i dag. 

[ikonnavn = ”del” klasse = ”” unprefixed_class = ””] Klikk her for å lese Fredsutdanning: Gjør saken

Den globale kampanjen for fredsutdanning ble beæret over å hjelpe til med å gjennomgå denne rapporten:

Denne rapporten etablerer en overbevisende sak for utdanning som et verktøy for konflikttransformasjon, samt pleie kompetanse som er nødvendig for å etablere fredskulturer. For beslutningstakere gir rapporten en konstruktiv, flerlags tilnærming, forankret i europeiske rammer og politikker. Denne forankringen gir en veikart som skal gi et stort løft for lærere, sivilsamfunn og andre relevante interessenter som arbeider for integrering i Europa og utover. Tony Jenkins, Koordinator, Global Campaign for Peace Education

Introduksjon fra nettstedet til QCEA

Ideen om at bærekraftig fred kan oppmuntres via hvordan og hva vi lærer er kjent som fredsutdanning. Dette er ikke et stivt rammeverk eller et sett med retningslinjer for læreplanen. Snarere er det en måte å nærme seg undervisning på som defineres av dens menneskesentrerte etos og vekt på å skape avrundede elever. Fredsutdanning er globalt anerkjent som en måte å bidra til fred og utvikling og er inkludert i FNs bærekraftsmål. EU - en sentral aktør innen sosialpolitikk, utvikling og konfliktløsning - er ideelt plassert for å støtte og fremme bruken av fredsopplæring over hele verden.

In Fredsutdanning: Gjør saken, QCEAs fredsprogram argumenterer for en flerlags tilnærming til fredsutdanning fra EUs side, med en sammenhengende, koordinert strategi for fredsutdanning som et fredsbyggende og konfliktforebyggende verktøy på tvers av relevant EUs politikk og programmer - både innenfor sine grenser og rundt verden. Med en utforsking av historien om fredsutdanning, samt casestudier og institusjonell analyse, oppfordrer vår nye rapport EU til å anerkjenne hva kvakerne har forstått i århundrer - at fred er bygget i klasserommet, samt rundt et forhandlingsbord.

Fredsutdanning og EU

Historisk sett har EU fremmet utdanning gjennom finansiering og programmer som Erasmus +. Men etter terrorangrepene i 2015 i Paris og København fornyet EU sin interesse for utdanning og har søkt å fremme felles verdier og sosial inkludering. Hvilke institusjoner, byråer og politikker vil være best egnet for integrering av fredsutdanning? QCEAs rapport inkluderer en grundig utforskning av hvordan EU kan fungere som en sammenhengende helhet når den bygger bro over utdanning og fredsbygging.

En historie med fredsopplæring

Rapporten inneholder en historie om hvordan utdanning har blitt brukt for å forhindre vold, løse konflikter og etablere varig fred. Det viser hvordan fredsopplæring har reagert på vanskelige politiske sammenhenger gjennom flere tiår ved å tilby fredelige alternativer til konflikt - noe som viser den fortsatte relevansen av fredsopplæring i dag som responsiv på globale spørsmål som sekterisk konflikt og klimaendringer.

Quakers og fredsutdanning

Quaker-tilnærmingen til formell utdanning inkluderer fred som en verdi å leve etter, og er fokusert på den helhetlige utviklingen av elever. Som sådan har kvekerne vært pioner i mange ikke-formelle fredsutdanningsprogrammer, og dette gjør QCEA unikt anlagt til å uttale seg for slike strategier på europeisk nivå.

Casestudie: Bosnia-Hercegovina

Rapporten inkluderer en casestudie av fordelene med flerlags fredsutdanning i Bosnia-Hercegovina (BiH). Hvordan bruker EU allerede utdanningspolitikk for å bidra til å bygge bærekraftig fred i BiH? Hva mer kan og bør det gjøre for å støtte sivilsamfunnets innsats?

[ikonnavn = ”del” klasse = ”” unprefixed_class = ””] Klikk her for å lese Fredsutdanning: Gjør saken

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...