Kunnskap for en kompleks verden: Retenking av rollene til fredsforskning og fredsutdanning (video)

Berghof-stiftelsen og Institutt for fredsforskning og sikkerhetspolitikk ved Universitetet i Hamburg (IFSH) var vertskap for en paneldiskusjon 25. november om hvordan fredsutdanning og fredsforskning bør reagere på aktuelle globale utfordringer.

Kunnskap for en kompleks verden

Å tenke nytt om rollene til fredsforskning og fredsutdanning

Torsdag 25 november 2021

Klimaendringer, den globale pandemien og langvarige voldelige konflikter understreker behovet for å revurdere måtene å gi fred og sikkerhet på. Mens politikere blir bedt om å reagere på disse komplekse utfordringene, er det stor nødvendighet for å kritisk vurdere kunnskapsproduksjon og formidling om konfliktrelaterte temaer: Hvilken rolle har fredsutdanning og fredsforskning for politikk og samfunn? Hvordan kan vi tilpasse etablerte måter å undervise og lære fred på? Og hvordan kan freds- og sikkerhetsforskning bidra til en bedre forståelse av de grunnleggende årsakene til konflikt og identifisere måter mot fredeligere samfunn?

I denne nettbaserte paneldiskusjonen holdt fredsutdanningseksperter og fredsforskere en dialog om hvordan begge disipliner kan finne felles måter å takle disse nye utfordringene. Mens de bruker ulike metoder, deler både fredsutdanning og fredsforskning en felles interesse: De jobber med å utvikle måter å håndtere konflikter og usikkerhet på. Denne begivenheten vil fokusere på strategier for å bygge bro over det ofte observerte gapet mellom vitenskapelig analyse og praksis i den virkelige verden. I en tid da utfordringer for fred og sikkerhet blir stadig mer komplekse og sammenfiltrede, virker dette som en stadig mer presserende nødvendighet.

agenda

ÅPNINGSREPLIKKER
  • Andrew Gilmour, administrerende direktør, Berghof Foundation
  • Ursula Schröder, direktør og leder for forskningsområdet European Peace and Security Orders, Institute for Peace Research and Security Policy (IFSH)
PANELDEBATT
  • Berit Bliesemann de Guevara, professor ved Institutt for internasjonal politikk, Aberystwyth University
  • Norbert Frieters-Reermann, professor for utdanningsvitenskap, katolsk universitet, Aachen
  • Tony Jenkins, administrerende direktør for International Institute on Peace Education og koordinator for Global Campaign for Peace Education
  • Elvira Rosert, juniorprofessor, Institutt for fredsforskning og sikkerhetspolitikk (IFSH)

Moderert av:

  • Uli Jäger, Instituttleder Global Learning for Conflict Transformation, Berghof Foundation
  • Holger Niemann, rådgiver for direktøren, Institutt for fredsforskning og sikkerhetspolitikk (IFSH)

Speilbilde: Anne Kruck, Rådgiver Global Learning for Conflict Transformation, Berghof Foundation

 

Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen