Innledning 2 Nedrustning: Videoserie

(Omarbeidet fra: FNs kontor for nedrustning.)

Om

Hvorfor betyr nedrustning noe? Tilgang til våpen forårsaker ikke nødvendigvis konflikt, men den kan oppmuntre, intensivere og forlenge den. Nedrustning og våpenkontroll spiller en kritisk rolle for å forebygge og avslutte krise og væpnet konflikt. Nedrustning kan også redusere en enorm økonomisk belastning for samfunn. Visste du at kostnaden for en skjult fighter er nok til å sette 200,000 barn gjennom et skoleår?

# Intro2Disarmament videoserien består av 5 korte videoer som forklarer hvordan nedrustning bidrar til en tryggere, mer fredelig og bærekraftig verden på en lett forståelig måte.

Forklaringsvideoene finner du på den dedikerte nettsiden for nedrustningslæring til kontoret for nedrustningssaker her.

VIDEO 1 Hva er nedrustning?

Gjennom historien har land forfulgt nedrustning for å stoppe våpenkappløp, bygge tillit og beskytte mennesker mot skade. Nedrustning har vært sentralt i FNs arbeid siden grunnleggelsen, og det er avgjørende for å bygge en sikrere og fredeligere verden. Men hva er egentlig nedrustning? Denne videoen introduserer publikum til ideene og konseptene bak nedrustning og våpenkontroll.

Se det

VIDEO 2 Nedrustning i det 21. århundre - En oversikt over pilarene i nedrustningsagendaen

Denne videoen introduserer publikum til “Securing our Common Future”, generalsekretærens agenda for nedrustning. Agendaen er basert på fire viktige søyler designet for å bringe målene om nedrustning inn i det 21. århundre. Denne videoen undersøker hver av søylene og ser på hvordan vi nærmer oss nedrustning i dag.

Se det

VIDEO 3 Hvordan fungerer nedrustning og våpenkontroll?

Denne videoen tar en titt på prosessene og mekanismene bak moderne nedrustning og våpenkontroll, og hvordan vi jobber sammen for å realisere nedrustningsmål.

Se det

VIDEO 4 Nedrustning og bærekraftsmålene

Her ser vi på den viktige rollen som nedrustning og våpenkontroll spiller for å nå de bærekraftige utviklingsmålene.

Se det

VIDEO 5 Hvordan engasjere seg

I denne videoen ser vi på hvordan enkeltpersoner kan engasjere seg i nedrustning, og viktigheten av å styrke samarbeid og koordinering på alle nivåer. Vi ser også på behovet for å engasjere seg med flere forskjellige grupper for å bringe nye perspektiver, kompetanse og ideer til bordet.

Se det

1 Kommentar

  1. Noen av oss vanlige borgere i landene i den tredje verden trenger praktiske trinn for hvordan vi avvæpner på fellesskaps- / landsnivå.

Bli med i diskusjonen ...