Basma Hajir og Kevin Kester om rollen som Critical Peace Education

"Kritisk fredsutdanning (CPE) søker å forstyrre asymmetriske maktforhold og pakke ut deres politiske, økonomiske, sosiale og historiske røtter."

-Basma Hajir og Kevin Kester (2020)

Lær mer om og del dette tilbudet ved å besøke Global Campaign for Peace Education Peace Education Quotes & Memes: A Peace Education Bibliography. Den bibliografiske katalogen er en redigert samling av kommenterte sitater av perspektiver på teori, praksis, politikk og pedagogikk i fredsopplæring. Hvert sitat / bibliografiske bidrag er ledsaget av et kunstnerisk meme som du oppfordres til å laste ned og spre via sosiale medier.

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...