Georg Arnhold seniorstipendiat for utdanning for bærekraftig fred: Utlysning

(Omarbeidet fra: Leibniz Institute for Educational Media | Georg Eckert-instituttet)

Klikk her for mer informasjon og for å søke

Leibniz-instituttet for pedagogiske medier | Georg Eckert Institute (GEI) har gleden av å kunngjøre utlysningen for 2023 Georg Arnhold Senior Fellow for Education for Sustainable Peace. Utnevnelsen, for stipendiet inkludert et forskningsopphold på inntil seks måneder ved GEI, gir fremragende forskere og erfarne utøvere innen fredsutdanning muligheten til å utføre arbeid innen utdanning for bærekraftig fred, fortrinnsvis med fokus om pedagogiske medier og transformasjonssamfunn, og for å diskutere prosjektet og funnene deres med andre forskere og praktikere på den årlige internasjonale sommerkonferansen til Georg Arnhold-programmet.

Stipendiet har som mål å fremme utdanning for bærekraftig fred med særlig fokus på utdanningsmedier og læreplaner på ungdomsskolenivå i samfunn etter konflikt eller overgangsperioder. Hovedmålet er å bygge bro over gapet mellom teori og praksis, å fremme internasjonal vitenskapelig utveksling, samt å oversette forskningsresultater til praktiske anbefalinger for de som er aktive i konfliktløsning, og dermed bidra til sivilsamfunnets kapasitetsbygging. Resultatet fra stipendiatens arbeid bør derfor helst være policyoppgaver, utdanningsmateriell, forskningsartikler eller en større publikasjon.

Fellesskapet er utstyrt med:

  • et månedlig stipend på opptil 3,300 3 EUR for en stipendperiode på opptil seks måneder, for å inkludere et lengre opphold (på minst XNUMX til seks måneder) ved Leibniz Institute for Educational Media i Braunschweig, Tyskland
  • Returøkonomisk flybillett til Tyskland
  • Administrativ støtte gitt av programkoordinatorene (inkludert engelsk redigering av publikasjoner publisert under og som et resultat av stipendiet).

Valgbarhet

Fremstående forskere fra humaniora, politikk og samfunnsvitenskap, utdanningsvitenskap eller jus som har en doktorgrad. og har gode kunnskaper i engelsk kan gjelde. Søkere må demonstrere fremragende akademiske eller faglige prestasjoner innen sitt felt og ideelt sett kombinere faglig dyktighet og kontakt med praktisk praksis og grasrotarbeid.

Personer med omfattende internasjonal erfaring på høyt nivå i offentlige eller ikke-statlige organisasjoner eller i internasjonale organisasjoner, som har utmerket kunnskap om engelsk, er også velkomne til å søke. Georg Eckert Institute vil derfor også vurdere søknader fra utøvere som ikke har en doktorgrad. men som har minst fem års avansert yrkeserfaring innen fredsutdanning og som kan demonstrere at deres arbeid og / eller forskningsprosjekter har hatt en eksepsjonell innvirkning innen fredsopplæring.

Forpliktelser for stipendiatinnehaveren

  • Georg Arnhold Senior Fellow skal utføre arbeid innen utdanning for bærekraftig fred, helst med fokus på utdanningsmedier, læreplanutvikling og transformasjonssamfunn.
  • Stipendiatinnehaveren skal diskutere funnene med andre forskere og utøvere på den årlige internasjonale sommerkonferansen i Georg Arnhold-programmet.
  • Stipendiet krever et lengre opphold (på minst tre til seks måneder) ved Georg Eckert-instituttet i Braunschweig, Tyskland.
  • Georg Arnhold Senior Fellow skal holde en presentasjon av henne eller hans prosjekt i et offentlig foredrag ved Georg Eckert Institute.
  • Resultatene / resultatene av stipendiatens prosjekt skal offentliggjøres senest ett år etter at stipendiet er avsluttet.
  • Kandidater er ansvarlige for å skaffe pass og eventuelt visum som kan kreves, samt for å arrangere egen helseforsikring for hele oppholdet i Tyskland.

Søknadsdokumenter

Et følgebrev
Følgebrevet skal gi bevis på kvaliteten på kandidatens stipend og ekspertise; av kandidatens erfaring på høyt nivå å jobbe i regjeringen eller ikke-statlige organisasjoner eller i internasjonale organisasjoner (maks. 2 sider).

I søknaden din, bør du også svare på spørsmålet om hvilken betydning stipendiet vil ha for din faglige utvikling og på hvilke måter det muligens kan fremme ditt arbeid. I tillegg vil vi gjerne høre hva ditt arbeid som stipendiat ved GEI kan bidra til instituttets arbeid og Georg Arnhold-programmet.

En beskrivelse av forsknings-/bokprosjektet
Søknadsdokumentene skal videre inneholde en beskrivelse av (forskning) prosjektet eller boka kandidaten ønsker å jobbe med. Kandidater bør tydelig angi målene for prosjektet / forskningen, skissere metodikken og beskrive betydningen av sitt arbeid for utdanningsområdet for bærekraftig fred, samt de tiltenkte resultatene av prosjektet. Prosjektbeskrivelsen skal videre inneholde en grov tidsplan for stipendiatets varighet, samt en utdypet formidlingsstrategi for resultatene (maks. 5 sider).

CV og skriveprøve
Kandidater bør også sende inn en fullstendig CV, inkludert en liste over publikasjoner. Hvis flertallet av publikasjonene ikke er på engelsk, bør kandidaten gi en oversettelse av titlene. Søknadsdokumentene skal videre inneholde et utvalg av søkerens nåværende vitenskapelige skriving; dette kan være et bokkapittel eller en artikkel (maks. 2 eksempler ikke lenger enn 25 sider hver).

Utøvere, som kanskje ikke har en liste over akademiske publikasjoner, kan sende inn en liste over prosjekt- / programrapporter eller undervisningsmateriell de har produsert eller har vært en del av / veiledet. Listen skal tydelig angi kandidatens rolle i prosjektet / programmet, samt deres bidrag til produksjonen av publikasjonene / materialene. Søknadsdokumentene skal videre inneholde et utvalg av søkerens nåværende arbeid; Dette kan være en prosjekt- / programrapport eller oversikten over et tidligere gjennomført prosjekt (maks. 2 eksempler ikke lenger enn 25 sider hver).

Det utfylte søknadsskjemaet
For å fullføre søknaden din skal dokumentene suppleres med det utfylte søknadsskjemaet. Skjemaet skal fylles ut, skrives ut og signeres før det sendes inn som et skannet PDF-dokument.

Innlevering av søknadsdokumentene
Alle dokumenter må sendes i PDF-format, som en enkelt fil, som ikke skal overstige 9 MB. Søknaden må ikke sendes inn som en zip-fil eller via en filserver. Innleveringer skal gjøres elektronisk.

Filnavnet skal være "Georg Arnhold Senior Fellow 2023 - DITT NAVN".

Send søknader til [e-postbeskyttet], ved å bruke emnelinjen “Georg Arnhold Senior Fellow 2023 - DITT NAVN”.

Søknadsfrist
Søknadsfristen for stipendiet 2023 er 31. januar 2022. Den vellykkede kandidaten kan tidligst begynne stipendiet i januar 2023.

Vær den første til å kommentere

Bli med i diskusjonen ...