Avsluttende konferanse om "Utvikling av en kultur for samarbeid når du lærer og lærer historie" holdt på Kypros

Avsluttende konferanse om "Utvikling av en samarbeidskultur under undervisning og læring av historie" fant sted i hjemmet for samarbeid i buffersonen

Foreningen for historisk dialog og forskning (AHDR) organiserte i samarbeid med Europarådet (CoE) den siste konferansen om å utvikle en kultur for samarbeid når man lærer og lærer historie 10. og 11. mars 2017 kl. Hjemmet for samarbeid. Konferansen fant sted innenfor rammen av det kypriotiske formannskapet for komiteen for ministerrådene for Europarådet.

Tatiana Minkina-Milko, leder for Europarådets historieutdanningsprogrammer, og Espen Barth Eide, spesialrådgiver for generalsekretæren på Kypros, talte til åpnings- og avslutningssesjonene.

E-publikasjonen 'Utvikle en kultur for samarbeid når man underviser og lærer historie', medarbeidet av kypriotiske og europeiske eksperter, ble presentert på konferansen. Denne publikasjonen inkluderer opplæringsenheter, utviklet på casestudier basert på en serie CoE-seminarer organisert i Nicosia i samarbeid med AHDR mellom 2013 og 2016 og ble introdusert for deltakerne på fredag. Internasjonale og kypriotiske deltakere fra alle samfunn deltok på fire parallelle arbeidsøkter på lørdag tilrettelagt av kypriotiske og Europarådets utdanningseksperter og utforsket måter på hvordan man kan utvikle en kultur for samarbeid i undervisning og læring av historie.

Mr. Eide adresserte under åpningstiden behovet for en utdannelse som ville bringe folket på Kypros sammen og understreket viktigheten av sivilsamfunnets rolle i å styrke lederne til å fortsette å investere i utdanning som et middel for forsoning.

For ytterligere informasjon og bilder:

Loizos Loukaidis
AHDR utdannelsesprogramoffiser
loizos.loukaidis@ahdr.info

nær
Bli med i kampanjen og hjelp oss #SpreadPeaceEd!
Vennligst send meg e-poster:

Bli med i diskusjonen ...

Rull til toppen